Završna konferencija o antidiskriminacionom zakonodavstvu

Nevladina organizacija Praxis, sa partnerskom ogranizacijom Equal Rights Trust (ERT) iz Londona, uz podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, organizuje konferenciju povodom završetka projekta Osnaživanje civilnog društva radi implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva u Srbiji, koji je podržan od strane Evropske unije. Završna konferencija će se održati u četvrtak, 12. novembra 2015. godine u Medija centru u Beogradu, Terazije 3, u maloj sali sa početkom u 11:00 časova.

Završna konferencija ima za cilj predstavljanje identifikovanih izazova koji se tiču antidiskriminacionog pravnog okvira i njegove primene u praksi, naročito kada su u pitanju strateške parnice za utvrđivanje diskriminacije. Takođe, biće predstavljeni prioriteti i ključni izazovi civlinog društva za unapređenje implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira.

Na konferenciji će govoriti prof. dr Ivana Krstić, advokat Vladimir Đerić i članovi radne grupe, koja je formirana o okviru navedenog projekta. Radnu grupu čine: Tamara Lukšić-Orlandić, za prava deteta; Jovanka Todorović Savović, Labris, za LGBT prava; Vanja Macanović, Autonomni ženski centar, za rodnu ravnopravnost; Osman Balić, SKRUG-Liga Roma, za prava Roma; Dragana Ćirić Milovanović, MDRI, za prava osoba sa invaliditetom i Vladimir Petronijević, Grupa 484, za prava migranata. Nakon uvodnog izlaganja Praxisa,  prof. dr Ivana Krstić predstaviće nedostatke i mesta za unapređenje Zakona o zabrani diskriminacije, dok će advokat Vladimir Đerić koji je zastupao Praxis prilikom pokretanja strateških parnica za utvrđivanje diskriminacije govoriti o ovom iskustvu, izazovima sa kojima smo se susretali i slučajevima iz prakse. Nakon toga, članice i članovi radne grupe će predstaviti prioritete i ključne izazove civlinog društva za unapređenje implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira, posle ćega će se diskutovati o navedenim temama.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU