Saopštenje za javnost povodom dešavanja u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine

Stalna Konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma nastavlja sa aktivnostima na sprovođenju politika druge Dekade Roma u Srbiji i unapređivanju stanja romske zajednice u Srbiji kroz perspektivu procesa pridruživanja Srbije u EU i sopstvene društvene odgovornosti za položaj i ekonomsko stanje romske zajednice u Srbiji. Na sednici predsedništva SKRUGa – Lige Roma usvojeno je Saopštenje sledede sadržine:

Osman Balić
Osman Balić

Krizna situacija u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine u Srbiji je posledica dugogodišnje nedefinisane politike državnih organa prema nacionalnim savetima da se prihvati i razvija odgovornosti prema zajednici i društvu u celini, što ukazuje na nedavne događaje u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine, gde zajednica i građani Srbije nemaju nikakve koristi.

Trenutna blokada rada Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine predstavlja prepreku u procesu predlaganja i usvajanja nove nacionalne Strategije za integraciju Roma i definisanju mera za akcione planove u procesu pridruživanja EU. Institutucija kulturne autonomije Nacionalnog saveta romski nacionalne manjine dovedena je u pitanje.

SKRUG – Liga Roma poziva nadležne državne organe da u što kradem roku, sprovede zakonom predviđene procedure i omogudi dalji rad Nacionalnog saveta romskenacionalne manjine.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU