Olakšana prijava prebivališta za novorođenčad

Izvod_bebaU januaru 2016. godine stupile su na snagu odredbe Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije kojima se postupak prijave prebivališta za novorođenčad pojednostavljuje (Pravilnik) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, kojima se postupak za prijavu prebivališta za novorođenčad pojednostavljuje i olakšava.

Prema usvojenim dopunama Pravilnika, određivanje jedinstvenog matičnog broja građana za novorođeno dete čija su oba roditelja državljani Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, smatra se prijavom prebivališta novorođenog deteta na adresi njegovih roditelja. Prijavu prebivališta novorođenog deteta čiji roditelji imaju različite adrese prijavljenog prebivališta, mogu da izvrše roditelji u zdravstvenoj ustanovi, popunjavanjem obrasca prijave prebivališta. Popunjen obrazac prijave se, nakon upisa novorođenog deteta u matičnu knjigu rođenih, elektronskim putem prosleđuje organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu u kome se vrši prijava, koja, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi, vrši prijavu prebivališta novorođenog deteta, dok se popunjen obrazac prijave prosleđuje toj organizacionoj jedinici radi unosa i čuvanja u elektronskoj evidenciji. Istovremeno, izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama propisano je oslobođenje od plaćanja takse za prijavu prebivališta novorođenog deteta, kao i oslobođenje od plaćanja takse za potvrdu o prijavi prebivališta novorođenog deteta.

Propisane dopune pojednostavljuju i skraćuju postupak prijave prebivališta za novorođenčad, roditeljima olakšavaju proceduru i što je najvažnije osiguravaju da veći broj dece u kraćem roku ima prijavljeno prebivalište što je preduslov za ostvarivanje drugih garantovanih prava.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU