Obuke za lične pratioce

Prva obuka za lične pratioce u okviru projekta “Razvoj usluge lični pratilac deteta u gradu Beogradu” je organizovana u dve grupe, 24. i 25. januara 2015. u prostorijama Centra za socijalni rad. Obuci je prisustvovao 31 lični pratilac.

VELIKI MALI 2015-06-02Lični pratioci su na početku obuke informisali projektni tim o aktuelnoj situaciji po pitanju realizacije usluge. Većina je navela da se odnos škole prema i njima i porodicama promenio na bolje od kako su dobili dopis IZI VelikiMali (više uključuju lične pratioce, pitaju ih, informišu). Angažovani pratioci smatraju da bi bilo korisno organizovati jedan zajednički sastanak škola, ličnih pratilaca i roditelja na kojem bi se razjasnile i pojasnile uloge i odgovornosti svih.

Tema obuke je bila prilagođavanje u pristupu obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju. Kroz rad u malim grupama i diskusiju na nivou cele grupe lični pratioci su radili na opisu odlika smetnji (sluh, vid, autizam, hiperaktivnost, fizički invaliditet i intelektualno funkcionisanje) zbog kojih najčešće nastaju prepreke u komunikaciji i zbog kojih je potrebno prilagođavanje, a zatim i na vrsti prilagođavanja koja su potrebna.

Učesnici su vrlo zainteresovano pratili i aktivno učestvovali u aktivnostima tokom obuke. Sve vreme su bili fokusirani na temu, postavljali su pitanja i tražili razjašnjenja u vezi sa svojim dilemama. Kada su u pitanju teme o kojima žele da saznaju više, najveći procenat navodi metode i tehnike prilagođavanja, otklanjanje prepreka za učenje i samostalno funkcionisanje dece sa smetnjama u razvoju.

Druga obuka za lične pratioce je organizovana u dve grupe, 30. i 31. maja 2015. u prostorijama Centra za socijalni rad. Obuci je prisustvovalo 28 ličnih pratilaca.

Lični pratioci su na početku obuke informisali projektni tim o aktuelnoj situaciji po pitanju realizacije usluge.Tema obuke je bila unapređivanje veština komunikacije sa detetom i roditeljima.

http://www.velikimali.org/index.php/vesti/168-obuke-za-licne-pratioce

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU