Novčana kazna za neposedovanje lične karte

Prekršajni sud u Beogradu doneo je presudu kojom se Ć. M. osuđuje na jedinstvenu novčanu kaznu od 6.000 dinara zbog neposedovanja lične karte i prosjačenja.

Kako se u presudi navodi, Ć. M.  je tražila milostinju od vozača zaustavljenih vozila u jednoj beogradskoj ulici, zbog čega je osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 4.000 dinara. Takođe joj je izrečena opomena jer već godinu dana živi u Beogradu bez prijavljenog prebivališta.

Da bi pribavila ličnu kartu, potrebno je da Ć. M. prijavi prebivalište u Beogradu ili da otputuje u mesto u kome ima prijavljeno prebivalište. Ć. M. je nezaposlena, razvedena i ima sedmoro dece i nema finansijskih mogućnosti da otputuje u mesto prebivališta. S obzirom na to da živi  u neformalnom (kartonskom) naselju  u Beogradu nije  u mogućnosti da prijavi prebivalište na toj adresi, a samim tim i da pribavi ličnu kartu.

U slučaju neplaćanja novčane kazne, zakon propisuje zamenu zatvorskom kaznom tako što će se za svakih započetih 1.000 dinara odrediti po jedan dan zatvora. Da bi uložila žalbu na presudu u roku od 8 dana, potrebno je da priloži dokaz o uplaćenoj administrativnoj kazni u iznosu od 900 dinara.

Ovo je još jedan primer koji svedoči o teškom položaju ranjivih društvenih grupa i njihovoj nemogućnosti da ih sistem prepozna kao takve.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU