(Ne)Implementacija vladinih sporazuma u vezi sa jugom Srbije

Odbor za ljudska prava Bujanovac, kancelarija Mreže CHRIS u Bujanovcu organizovao  je 27. juna 2016 godine u Bujanovcu prezentaciju analize pod nazivom “(Ne)Implementacija vladinih sporazuma u vezi sa jugom Srbije”. Analiza je jedna od aktivnosti realizovanih u okviru projekata „Jačanje stabilnosti na jugu Srbije, kroz integraciju albanske nacionalne manjine“ i sadrži sublimaciju rezultata implementacije tri sporazuma koja su potpisali predstavnici države i albanske zajednice na jugu Srbije: 2001., 2009. i 2013. godine

Napredak na jugu Srbije postignut je u integraciji Albanaca u lokalnim inistitucijama vlasti, razvoju infrastrukture, obrazovanju, zdravstvu, bezbednosti i stabilnim i induvidualnim pravima,  ali smo zabrinuti zbog prekida razgovora sa centralnim vlastima, integracijama u okružnim i republičkim institucijama, a vidljiv je slab  napredak u privredi i kolektivnim ljudskim pravima, rekao je Belgzim Kamberi, predsednik Odbora za ljudska prava iz Bujanovca na prezentaciji analize  „(Ne)Implementacija vladinih sporazuma u vezi sa jugom Srbije“.

Kamberi je istakao da namera istraživanja nije bilo da se pravi politička platforma već da se prikaže statističko stanje u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. „Važna je i pohvalna uloga vladinog Koordinacionog tela, preko koga je u tri opštine od 2001. godine do sada država investirala 6 milijardi dinara, uglavnom, u infrastrukturne projekte“, istakao je Kamberi. On je komentarišući rad Koordinacionog tela kao pozitivno izdvojio socijalnu pomoć, subvencije malim i srednjim preduzećima, donacije, stipendije, otvaranje odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u Medveđi, a pohvalio je i otvaranje Vanbolničkog porodilišta u Preševu.

Prisutnima se obratila i Polin Montone Gacaferi, zamenica Švajcarskog ambasadora, koja je rekla da je fokus Švajcarske osiguranje stabilnosti i obezbeđivanje razvoja Preševa, Bujanovca i Medveđe, te da bi analiza trebalo da posluži za nastavak razgovora sa vlastima u Beogradu kao i da osigura uslove za dalji napredak opština. Montone Gacaferi je istakla da je uočen napredak i posebno istakla otvaranje Vanbolničkog porodilišta i Odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu. Pored predstavnika civilnog društva, političkih partija, medija, predstavnika Koordinacionog tela, skupu su prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice koji su izneli zajednički stav da je budućnost ekonomskog razvoja podsticanje privatnog preduzetništva. Prisutnima su se obratili i novoizabrani predsednik opštine Bujanovac, Šaip Kamberi i Šćiprim Arifi, predsednik Alternative za promene i kandidat za predsednika opštine Preševo.

Realizacija projekta započeta je  2015.godine, zahvaljujući podršci Ministarstva inostranih poslova Švajcarske i Fondacije za otvoreno društvo.  Analiza je publikovana na srpskom i albanskom jeziku i možete je preuzeti na sledećim linkovima:

(Ne)implementacija vladinih sporazuma u vezi sa jugom Srbije

(Non)implementation of the agreement of the governments relating to the south of Serbia

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU