Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome u Zaječaru i Boru

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u saradnji sa Društvom “Napred” iz Bora i Društvom Roma Zaječar organizuje u petak 23.10.2015 razgovor sa stanovnicima romskih naselja u ova dva grada. Na mobilnom AD punktu koji će biti postavljen na ulazu u pijacu, u neposrednoj blizini Centra za socijalni rad u Zaječaru u 10 časova, i u Hederovoj ulici u Boru u 14 časova, građani će imati priliku da se informišu o o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite prava, kao i promociju besplatnog call centra sa brojem 0800 008 007 Mreže CHRIS za besplatnu pravnu pomoć. Mreža besplatne pravne pomoći ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji i njihovo unapređenje i zaštitu, posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS.

Akcije u Zaječaru i Boru organizuju se u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome koji se realizuje zahvaljući podršci Civil Rights Defenders koju je omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU