Laboratorija omladinskog rada – LABOR

20151113_135323Edukacioni centar Leskovac u petak 13.11.2015.,  učestvovao je na konferenciji „Laboratorija omladinskog rada – LabOR“, kojom je Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) želela da predstavi standarde kvaliteta omladinskog rada koje su kreirali i koje poštuju njene članice, kao i da otvori mogućnost za razgovor o potencijalu omladinskog rada u rešavanju najakutnijih problema mladih. Dvadeset šest predstavnika i predstavnica organizacija iz Srbije koje se bave omladinskim radom učestvovale su u interaktivnom predstavljanju standarda koji se sprovode sa ciljem da se osiguraju kvalitetne usluge mladima, da rad omladinskih radnika i organizacija bude vrednovan i priznat, kao i da se relevantnim institucijama i donatorima pruže relevantni dokazi o kvalitetu rada koji organizacija sprovodi.  Edukacioni centar bio je predstavljen na standardu broj 4 “Omogućavanje kontinuiranog preispitivanja vrednosti i uverenja mladih” kao jedna od 50 do sada akreditovanih organizacija u Srbiji za primenu standarda kvaliteta omladinskog rada.

Konferenciju je otvorila Snežana Klašnja, Pomoćnica ministra omladine i sporta, koja se osvrn2015-11-13 12.11.34ula na kvalitetnu dosadašnju saradnju Ministarstva sa NAPOR-om, a naročito na zajedničko nastojanje da se mladima učine dostupnim kvalitetne usluge u oblasti omladinskog rada. Klašnja je istakla da su ovakvi događaji važni kako bi svi oni koji rade sa mladima razumeli značaj omladinskog rada.

Violeta Stanković, Predsednica upravnog odbora NAPOR-a, omladinska radnica Edukacionog centra, bila je jedna od panelista skupa. „Nama treba vaša podrška da se naš rad ne bi završio na samo jednoj aktivnosti, već da možemo da pratimo razvoj mladih.“ poručila je Violeta prisutnim predstavnicima donatora.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU