Javni forum u Valjevu-Diskriminacija Roma u Srbiji

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 17.decembra u maloj sali skupštine grada Valjeva okrugli sto pod nazivom „Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji“. Cilj skupa je bio otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije Romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici i o mogućnostima prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.

Osim pomoćnice gradonačelnika grada Valjeva i manjeg broja predstavnika institucija i ustanova iz Valjeva, skupu su prisustvovali i članovi Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva a zaključeno je da određeni pomaci postoje u oblasti zdravstva i obrazovanja ali je istaknuta i dalje veoma teška i složena situacija u oblasti stanovanja kao i zapošljavanja Roma. Naglašena je važnost iznalaženja sistemskog rešenja od strane države i lokalne uprave, koje je jedino sveobuhvatno i trajno rešenje za bolji položaj romske zajednice.

Odbor za ljudska prava Valjevo, kancelarija Mreže CHRIS u Valjevu organizovala je takođe i fokus grupu sa predstavnicima romske zajednice u Valjevu, 14 decembra  u prostorijama Клуба особа са инвалидитетом у Ваљеву,  Фокус групу су водили асистент координатора Александар Перовић и правница Одбора за људска права у Ваљеву Ивана Терзић.

Javni forum i fokus grupa u Valjevu, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders koju je obezbedila Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU