Javni forum u Novom Pazaru-Diskriminacija Roma u Srbiji

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 14.decembra u maloj sali Skupštine grada Novi Pazar okrugli sto pod nazivom „Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji“. Cilj skupa je bio otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije Romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici i o mogućnostima prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava. Forumu su prisustvovali predstavnici grada, romske zajednice, nekih institucija lokalne samouprave, PU Novi Pazar kao i predstavnici brojnih organizacija civilnog društva. Na forumu su govorili Alija Halilović koodinator kancelarije Mreze CHRIS u Novom Pazaru, Fevzija Murić zamenik gradonacelnika i predstavnik Roma interno raseljenih sa Kosova. Kao ključni problemi romske zajednice u NovomPazaru istaknuti su problemi stanovanja, zapošljavanja i obrazovanja. Istog dana je odrzana i fokus grupa u prostorijama Udruženje Reintegracija, sa predstavnicima romskih naselja.

Javni forum i fokus grupa u Novom Pazaru, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders koju je obezbedila Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU