Javni forum u Nišu–Diskriminacija Roma u Srbiji

U maloj sali Skupštine grada Niša u ponedeljak, 7 decembra 2015. godine održan je okrugli sto u organizaciji Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS na temu diskriminacije romske zajednice pod nazivom „Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji“. Cilj skupa je bio otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije Romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici i o mogućnostima prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava. Uvodničari na okruglom stolu bili su Dragan Đorđević koordinator Mreže CHRIS, Ana Kražić Živković Yurom Centar Niš, Marija Demić stručni saradnik Mreže CHRIS, a učestvovalo je 15 predstavnika različitih instuticuja lokalne samouprave i organizacija civilnog društva: Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljvanje, Kancelarije lokalnog zaštitnika građana, Saveta za ljudska i manjinska prava, Policijske uprave Niš, Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, kao i predstavnici više organizacija civilnog društva.Na ovom skupu razgovaralo se o nekim problemima sa kojima se suočava romska zajednica u Nišu, a posebno su istaknuti problemi neadekvatnih uslova stanovanja, nezaposlenosti, zdravstvene i socijalne zaštite, kao  i participacije. Tokom rasprave posebno je istaknuto da je neophodno podržati usvajanje Zakona o legalizaciji održivih romskih naselja, kao i da je neophodno vrlo brzo započeti izradu lokalnih strateških dokumenta i pratećih akcionih planova koji će stvoriti preduslove za preneciju i smanjenje disrkiminacije romske zajednice u Nišu.

Fokus grupa sa stanovnicima romskih naselja Crvena Zvezda i Cvetni trg organizovana je u prostorijama Društvenog centra u naselju Crvena Zvezda, gde su Dragan Đorđević, kordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS,  Marija Demić stručni saradnik Mreže CHRIS i Milan Krstev, koordinator pravnika Mreže CHRIS razgovarali  sa predstavnicima Romske zajednice.

Javni forum i fokus grupa u Nišu, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovao je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders koju je obezbedila Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU