Besplatna pravna pomoć za Rome u Valjevu

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” članovi Chris kancelarije u Valjevu, Ivana Terzić, pravnica i Aleksandar Perović, asistent koordinatora, boravili su 7. septembra 2015.g. u OŠ „Andra Savčić“ u izdvojenom odeljenju škole u naselju Gornja Grabovica.

Cilj ove aktivnosti bilo je informisanje građana dva Romska naselja G.Grabovica i Kotešica o programu besplatne pravne pomoći za Rome, a informacije o mogućnostima, proceduri i načinu obraćanja kancelariji kao i korpusu ljudskih prava koja su prioritet prenela je pravnica Ivana Terzić. Pored podele informativnih lifleta, ova prilika iskorišćena je da se građani upoznaju sa novootvorenom telefonskom linijom 0800-008-007 koja je besplatna za sve pozive iz mobilnih i fiksnih mreža u Srbiji a namenjena je pružanju besplatne pravne pomoći našim sugrađanima Romske nacionalnosti. Okupljeni građani pokazali su interesovanje za pitanja koja se odnose na oblast diskriminacije, kao i na koji način mogu prepoznati postupke i radnje koji predstavljaju diskriminatorsko ponašanje.

Pored predstavnika Chris kancelarije Valjevo, ovom događaju prisustvovao je i koordinator Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva, Dejan Marinković, pedagoška asistentkinja, predstavnice Centra za socijalni rad i zdravstvena medijatorka za grad Valjevo, koji su kao članovi uključeni u rad Mobilnog tima.

Današnja  aktivnost u Valjevu realizovana je zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava)  koju je omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida

Lokalna televizija Marš medijski je ispratila aktivnost u Gornjoj Grabovici.

http://chris-network.org/2015/09/mreza-besplatne-pravne-pomoci-chris-za-rome-aktivnosti-u-valjevu/

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU