Zajedno to mogu

Rodna
ravnopravnost, položaj žena u medijima i rodno senzitivno izveštavanje bili su
tema okruglog stola koji je održan u Kragujevcu,17. maja uz finansijsku podršku
NPA. Specifičnost skupa je to što su pored žena njemu prisustvovali, i uz veliko
interesovanje, učestvovali i muškarci

Povećanje
interesovanja lokalnih štampanih medija za pitanja ravnopravnosti polova bio je
jedan od ciljeva održanog okruglog stola na kome su učestvovali predstavnici
lokalnih novina iz Vranja, Sremske Mitrovice, Odžaka, Leskovca, Novog Kneževca,
Priboja, Čačka, Užica, Valjeva, Pirota i Šapca.Medju prisutnim učesnicima, bilo
je podjednaki broj žena i muškaraca, a pri planiranju okruglog stola vodilo se
računa i
ravnomernoj zastupljenosti redakcija sa
severa i sa juga Srbije. Bilo je interesantno čuti razlike među
shvatanjima i tumačenjima muškaraca koji dolaze iz različitih sredina po
pitanjima ravnopravnosti polova.

Prvi mešoviti okrugli sto predstavlja veliki pomak
za ulogu i položaj žena u medijima.Visok stepen razumevanja i prihvatanja
ženskih argumenta prisutne kolege
obećale su, da će ubuduće, primenjivati u svojim tekstovima i novinama.

PU „Lokal pres“ i udruženje „Peščanik“ zajedničkim aktivnostima, uz
finansijsku pomoć zajedničkog partnera NPA realizovali su ovaj projekat.
Trenerice i moderatori bile su novinarke Snežana Jakovljević, Mileva Malešić i
Tamara Skroza.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU