Za povredu časti i ugleda 150.000 dinara

Pravni zastupnik Nebojše Đumića, zamenika komandira Policijske stanice Bečej-OUP Bečej 12. decembra 2003. godine podneo je tužbu protiv Mozaika d.o.o. izdavača Bečejskog mozaika (tuženi prvog reda), Vladana Filipčeva, glavnog i odgovornog urednika Bečejskog mozaika (tuženi drugog reda) i protiv Kristine Demeter Filipčev, novinara Bečejskog mozaika (tužena trećeg reda). Nebojša Đumić je zatražio 150.000 dinara (posle je tužbeni zahtev povišen na 200.000 dinara) na ime pretrpljene duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda jer je u broju 159. (7. mart 2003.) Bečejskog mozaika novinar Kristina Demeter Filipčev u tri svoja novinarska teksta „u negativnom kontekstu“, „služeći se neistinama“ pominjala Nebojšu Đumića.Sudija Opštinskog suda Bečej, Živana Drapšin je nakon održane glavne rasprave 8. novembra 2004. godine u ime naroda donela presudu (pravni zastupnik tuženih advokatska kancelarija Subakov je presudu primio 8. marta 2005. godine) kojom je delimično usvojila precizirani, povišeni tužbeni zahtev tužitelja, Nebojše Đumića i obavezala tužene (Mozaik d.o.o., Vladana Filipčeva i Kristinu Demeter Filipčev) da solidarno isplate tužitelju 150.000 dinara na ime „pravične novčane naknade za pretrpljene duševne bolove zbog ugleda i časti tužitelja“ uz pripadajuću kamatu i parnične troškove postupka.Presuda nije pravnosnažna, nezadovoljne stranke imaju pravo da ulože žalbu protiv presude Okružnom sudu u Novom Sadu, što je pravni zastupnik tuženih, Zajednička advokatska kancelarija Subakov-Sekulić-Subakov iz Bečeja i učinio.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU