Za povredu časti i ugleda 150.000 dinara

Pravni zastupnik Nebojše Đumića, zamenika komandira Policijske stanice Bečej-OUP Bečej 12. decembra 2003. godine podneo je tužbu protiv Mozaika d.o.o. izdavača Bečejskog mozaika (tuženi prvog reda), Vladana Filipčeva, glavnog i odgovornog urednika Bečejskog mozaika (tuženi drugog reda) i protiv Kristine Demeter Filipčev, novinara Bečejskog mozaika (tužena trećeg reda). Nebojša Đumić je zatražio 150.000 dinara (posle je tužbeni zahtev povišen na 200.000 dinara) na ime pretrpljene duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda jer je u broju 159. (7. mart 2003.) Bečejskog mozaika novinar Kristina Demeter Filipčev u tri svoja novinarska teksta „u negativnom kontekstu“, „služeći se neistinama“ pominjala Nebojšu Đumića.Sudija Opštinskog suda Bečej, Živana Drapšin je nakon održane glavne rasprave 8. novembra 2004. godine u ime naroda donela presudu (pravni zastupnik tuženih advokatska kancelarija Subakov je presudu primio 8. marta 2005. godine) kojom je delimično usvojila precizirani, povišeni tužbeni zahtev tužitelja, Nebojše Đumića i obavezala tužene (Mozaik d.o.o., Vladana Filipčeva i Kristinu Demeter Filipčev) da solidarno isplate tužitelju 150.000 dinara na ime „pravične novčane naknade za pretrpljene duševne bolove zbog ugleda i časti tužitelja“ uz pripadajuću kamatu i parnične troškove postupka.Presuda nije pravnosnažna, nezadovoljne stranke imaju pravo da ulože žalbu protiv presude Okružnom sudu u Novom Sadu, što je pravni zastupnik tuženih, Zajednička advokatska kancelarija Subakov-Sekulić-Subakov iz Bečeja i učinio.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU