Za povredu časti i ugleda 150.000 dinara

Pravni zastupnik Nebojše Đumića, zamenika komandira Policijske stanice Bečej-OUP Bečej 12. decembra 2003. godine podneo je tužbu protiv Mozaika d.o.o. izdavača Bečejskog mozaika (tuženi prvog reda), Vladana Filipčeva, glavnog i odgovornog urednika Bečejskog mozaika (tuženi drugog reda) i protiv Kristine Demeter Filipčev, novinara Bečejskog mozaika (tužena trećeg reda). Nebojša Đumić je zatražio 150.000 dinara (posle je tužbeni zahtev povišen na 200.000 dinara) na ime pretrpljene duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda jer je u broju 159. (7. mart 2003.) Bečejskog mozaika novinar Kristina Demeter Filipčev u tri svoja novinarska teksta „u negativnom kontekstu“, „služeći se neistinama“ pominjala Nebojšu Đumića.Sudija Opštinskog suda Bečej, Živana Drapšin je nakon održane glavne rasprave 8. novembra 2004. godine u ime naroda donela presudu (pravni zastupnik tuženih advokatska kancelarija Subakov je presudu primio 8. marta 2005. godine) kojom je delimično usvojila precizirani, povišeni tužbeni zahtev tužitelja, Nebojše Đumića i obavezala tužene (Mozaik d.o.o., Vladana Filipčeva i Kristinu Demeter Filipčev) da solidarno isplate tužitelju 150.000 dinara na ime „pravične novčane naknade za pretrpljene duševne bolove zbog ugleda i časti tužitelja“ uz pripadajuću kamatu i parnične troškove postupka.Presuda nije pravnosnažna, nezadovoljne stranke imaju pravo da ulože žalbu protiv presude Okružnom sudu u Novom Sadu, što je pravni zastupnik tuženih, Zajednička advokatska kancelarija Subakov-Sekulić-Subakov iz Bečeja i učinio.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2019

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom marta meseca u Vrnjačkoj Banji, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu za srednjoškolce iz Sremske Mitrovice, Šapca i Loznice. Osnovni ciljevi projekta su: […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU