XXIV Skupština PU Lokal pres

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres organizovaće svoju godišnju skupštinu u četvrtak, 24. oktobra, u Beogradu u Svečanoj Sali Upravne zgrade Beogradskog sajma, Bulevar Vojvode Mišića 14, Beograd.

U okviru skupštine biće organizovan i javni panel Građani – ključ za održivost lokalnih medija koji počinje u 14 sati u Hali 3 Beogradskog sajma.

Održavanje skupštine finansijski je podržano od strane National Endowment for Democracy (NED)

Materijal za skupštinu:

Izveštaj o sprovođenju programskih aktivnosti

finansijski izvestaj

Bilans stanja 2018

Bilans uspeha 2018

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU