XXIII Skupština PU Lokal pres

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” organizuje dvadesettreću Skupštinu koja će se održati u periodu od 29. novembra do 1. decembara 2018. godine u  Hotelu ’’Solaris Resort’’ u Vrnjačkoj Banji.

Ovogodišnja skupština je izborna, te će na sednici Skupštine, koja se održava 30. novembra, članovi imati priliku da izaberu novo rukovodstvo  PU “Lokal pres”. Za pet članova Upravnog odbora redakcija su nominovale 12 kandidata. Lista kandidata za Upravni odbor

U okviru skupštine biće organizovane i dve radionice. Radionicu za pisanje projekata i sprovođenje projektnog ciklusa vodiće Vladimir Pilja, a Radionici za evaluator Lokal presa Natalija Bratuljević.

Davor Marko, IREX, vođa tima za medijsku podršku i Danilo Krivokapić, direktor  SHARE Fondacije, predstaviće u četvrtak, 29. novembra, GDPR – vodič za medije. Nakon ove, svoju prezentaciju imaće i Zoran Gavrilović,  direktor organizacije „Birodi“, koji će članice Lokal presa upznati sa Inicijativom za unapređenje integriteta u medijima „Mediji i integritet“.

Članicama će biti podnet i Izveštaj o radu i projektnim aktivnostima udruženja tokom 2018. godine, predstavljeno Istraživanje o primeni medijskih zakona u lokalnim sredinama sa posebnim osvrtom na projektno sufinansirane, koje Lokal pres sprovodi uz podršku organizacije Civil Rights Defenders.

Pored toga, biće organizovan i okrugli sto pod nazivom “Kakav nam je Zakon o javnom informisanju potreban, pre ili posle Medijske strategije“.

Ovogodišnje radionice  koje se realizuju na Skupštini su finansijski podržane od strane  National Endowment for Democracy (NED), a održavanje Dvadesettreće Skupštine PU ”Lokal pres” omogućili su NED i OEBS.

Materijal za skupštinu

Agenda dvadesettreće skupštine PU “Lokal pres”

Izveštaj o aktivnostima Izveštaj o sprovođenju programskih aktivnosti

Bilans stanja BS LOKAL PRES

Bilans uspeha BU LOKAL PRES

Izveštaj o radu i aktivnostima u Radnoj grupi za izradu Medijske strategije

Izveštaj o radu i aktivnostima PU ”Lokal pres” u Koordinacionom telu

Izveštaj o radu i aktivnostima PU ”Lokal pres” u Savetu za štampu

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU