Vaš put do krajnjih potrošača

Poslovno udruženje
“Lokal pres” u četvrtak, 4. oktobra u Press
sali Hotela “Majestic” u Beogradu
predstavilo je marketinškim agencijama I oglašivačima svoje aktivnosti na
izradi zajedničkog nastupa

“Naša je misija
da obezbedimo najbolje uslove oglašavanja u lokalnim pisanim medijima, da
budemo Vaš put do krajnjeg potrošača, da Vam posao učinimo jednostavnijim i
lakšim”- poruka je Poslovnog udruženja “Lokal pres” predstavnicima marketinških
agencija I oglašivača koji su prisustvovali promociji zajedničkih aktivnosti.

Promociji su
prisustvavali predstavnici: “A media”, “Media
com”, “City image”, “Initiative”, “Dunav osiguranja”, “Profit media”, “Gistro
advertising”, “Media house”, “Kreativa”, “Takovo osiguranje”, “ProCredit Bank”,
“YU -tel”, “Societe Generale”, “Trilenium”, “Linde Gas”, potom predstavnici
Norveške narodne pomoći, Press Now i članovi upravnog odbora PU “Lokal pres”.

Kao potencijalne
šanse lokalnih tržišta navedene su stabilizacija
političkog i makroekonomskog okruženja, oživljavanje lokalnih privreda i
kupovne moći građana, proširivanje ciljnih grupa čitalaca i napori koje u tom
pravcu čine lokalne novine, smanjenje broja elektronskih medija i regulisanje
medijske svere kao i Zakon o oglašavanju koji omogućava u narednom
periodu veće interesovanje manjih i srednjih oglašivača za lokalne pisane
medije.

U saradnji sa
marketinškim agencijama i oglašivačima PU ‘’Lokal pres’’ ponudilo je kraći put
do lokalnih pisanih medija kroz bržu i efikasniju komunikaciju, informaciju o
postojanju lokalnih medija, bazu podataka o cenama, periodici, formatima i dimenzijama
oglasa na jednom mestu, potom zakup prostora u lokalnim pisanim medijama za račun
marketinških agencija i račun njihovih komitenata, prosleđivanje rešenja
oglasa, poštovanje vremenskih determinisanih termina lokalnih medija, iste
finansijske uslove kao u pojedinačnim medijima, press kliping.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU