Uvreda novinarske profesije i javne reči

Poslovno udruženje
asocijacije nezavisnih lokalnih medija ”Lokal pres” najoštrije osuđuje
komentar Željke Milićević, urednice nedeljnika ”Pečat” iz Valjeva koji
predstavlja postupak ispod svakog elementarnog nivoa ljudskog dostojanstva i
predstavlja tešku uvredu ne samo za onoga kome je upućen, već i za novinarsku
profesiju i javnu reč uopšte

Urednica nedavno
pokrenutog nedeljnika "Pečat" iz Valjeva, u broju od 7. maja javno je
obećala Branku Vićentijeviću novinaru Kolubare i dopisniku agencije Beta iz
ovog grada, da će mu besplatno u svojim novinama objaviti čitulju: "Imam i
dobru volju da mu, u trenucima kada se sve razmirice zaboravljaju, izađem u
susret u vidu besplatne čitulje u 8.000 primeraka", navodi se pored
ostalog u tekstu uz poruku :"Vidimo se u čitulji" i potpis Željka
Milićević.

Do ove nedopustive
uznemirujuće i uvredljive poruke došlo je zbog teksta koji je objavljen u
majskom izdanju „Kolubare“ u kojem se Branko Vićentijević bavi medijima u Valjevu
pa se između ostalog dotakao i Pečata. Naime u delu teksta na 25. strani sa
međunaslovom „Štamparije“ stoji:

“Valjevski nedeljnik
„Pečat“, koji prema podacima distributera štampe MIG-a, dostigao tiraž od 3000
primeraka, promenio je štampariju. Sada se otiskuje u novosadskom „Grafoproduktu“.
Jedan broj „Pečata“ nije izašao u aprilu zbog nesporazuma (dugova) štampariji
beogradskog „Blica“. Štampariju je promenio
i mionički „Zapis“, koji se posle Prijepolja sada otiskuje u mioničkoj
„Grafici“.

Sadržina teksta je nagnala urednicu „Pečata“ na
besprizoran potez koja je u rubrici „Reč urednika“ napisala komentar upućen
Branku Vićentijeviću koji je ispod svakog elementarnog nivoa ljudskog
dostojanstva i predstavlja tešku uvredu ne samo za onoga kome je upućen, već i
za novinarsku profesiju i javnu reč uopšte.

Asocijacija Lokal
pres najoštrije osuđuje postupak urednice Pečata i poziva nadležne državne
organima da istraže da li u objavljenom tekstu ima elemenata krivičnih dela i
da u skladu sa tim preduzmu odgovarajuće mere.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU