Udruženja: Ministarstvo hitno da objavi sastave komisija za medijske projekte i biografije svih članova i kandidata

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, Lokal Pres, ANEM, NDNV) i Asocijacija Medija traže od Ministarstva kulture i informisanja da, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, hitno objavi sastav komisija za sufinasiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog interesa, koje su prošle nedelje počele sa radom.

Prema saznanju Koalicije te komsije većinskim delom nisu sastavljene od predstavnika reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja, već naprotiv, od predstavnika udruženja i koalicija koja ni postojeće zakonske odredbe ne poznaju dobro, i čiji su predstavnici potpisali upravo povučeni nacrt Medijske strategije.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja i Asocijacija medija takođe traže od Ministarstva kulture da objavi  sve predloge kandidata za komisije i dostavljene biografije, da bi javnost imala uvid u to ko je predložen, a ko odabran da odlučuje o raspodeli novca poreskih obveznika za sufinasiranje proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa.

Koalicija i Asocijacija medija ističu da u postojećem sastavu komisija najveća i najreprezenativnije novinarska udruženja UNS i NUNS imaju po dva člana, lokalno udruženje Društvo novinara Niša i PROUNS imaju ukupno 7 članova.

Članica koalicije Lokal Pres ima dva, dok Asocijacija Medija, ANEM i NDNV imaju po jednog člana. Pored imena čak 14 članova komisija stoji da su nezavisni medijski eksperti. U komisije su imenovana i tričinovnika državnih organa, što nije u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja i Asocijacija medija zahtevaju od Ministarstva kulture da ne obesmišljava proces projektnog sufinansiranja favorizavanjem nereprezentativnih udruženja, čiji su predstavnici dokazali svoju nestručnost i pristrasnost na mnogim lokalnim konkursima, kao npr u Kikindi, Smederevu, Pančevu i mnogim drugim mestima, dodeljujući javna sredstva raznim fantomskim medijima koji nisu proizveli bilo kakav sadržaj, kao i da javnosti jasno odgovori na pitanje kojim su se kriterijumima vodili prilikom formiranja tih komisija.

Beograd – Novi Sad – Kragujevac

29.04.2018.

Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2018.

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom maja meseca u Kragujevcu, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu u Kraljevu, kao i napredni trening iz novinarstva za najbolje polaznike prošlogodišnje i […]

DETALJI O PROJEKTU