Tim za grafički dizajn

Projekat NPA

U organizaciji
Norveške naredne pomoći dugogodišnjeg partnera PU ”Lokal pres”, početkom
decembra 2006. godine organizovana je edukacija za buduće trenere grafičkog
dizajna među lokalnim novinama, pre svega, članicama ovog udruženja.

Ovo je bio šesti
u nizu treninga iz oblasti grafičkog dizajna koji se svake godine održava u
Srbiji za potrebe lokalnih pisanih medija.Poslednji trening razlikovao se od
predhodnih po tome što je bio usmeren na stvaranje sopstvenog grafičkog tima.

Nakon šestogodišnje saradnje sa stručnjakom za grafički dizajn u
Norveškoj gospođom Helen Kari Daehli Poslovno udruženje asocijacije nezavisnih
lokalnih medija ”Lokal pres” uočilo je neprekidnu potrebu za usavršavanjem i
poboljšavanjem grafičkog dizajna lokalnih novina kao i za obrazovanje mladog i
novog kadra koji će se u budućnosti baviti ovim poslom. Zamisao projekta je da
grafički tim koji je obrazovan od četiri grafička dizajnera preuzme sve
direktne kontakte sa članicama, uoči njihove potrebe za poboljšanjem dizajna, i
u naredna tri meseca započne redizajniranje i poboljšanje grafičkog izgleda za
četiri lokalne novine.Čitav proces će se odvijati uz pomoć i konsultacije gospođe
Daeli koja će biti stalni konsultant i direktno nadgledati rad tima i odvijanje
čitavog procesa. Dugoročni cilj ovog projekta je osnivanje dovoljno
stručnog grafičkog tima pri asocijaciji
”Lokal pres” koji će preuzeti iskustvo trenera i nastaviti treninge grafičkog
dizajna kako među lokalnim medijima tako i u regionu.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU