Stavovi Lokal presa u vezi sa nacrtom nove medijske strategije

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji traje do 01. marta 2019. godine.

Javne rasprave biće organizovane u Novom Sadu, Nišu, Čačku i Beogradu.

Novi Sad – utorak, 19. februar, u 12 sati, sala Grada

Niš – petak, 22. februar, u 12 sati, sala Grada

Čačak – ponedeljak, 25. Februar, u 12 sati, Centar za stručno usavršavanje Čačak

Beograd – četvrtak, 27. februar, u 12 sati, Klub poslanika

U seledećem dokumentu možete naći stavove PU Lokal pres  vezane za rešenja koja nova strategija nudi, a koji su proizišli iz zaključaka prethodnih skupština.Stavovi Lokal presa u vezi sa nacrtom nove medijske strategije

Na sledećem linku možete naći i kompletan dokument Nacrta nove strategije https://www.srbija.gov.rs/specijal/362240

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom strategije dostavljaju se do 01. marta 2019. godine Kabinetu predsednika Vlade na e-mail: medijska.strategija@gov.rs ili poštom na adresu: Nemanjina 11, 11000 Beograd, sa naznakom „Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji“.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU