Stavovi Lokal presa u vezi sa nacrtom nove medijske strategije

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji traje do 01. marta 2019. godine.

Javne rasprave biće organizovane u Novom Sadu, Nišu, Čačku i Beogradu.

Novi Sad – utorak, 19. februar, u 12 sati, sala Grada

Niš – petak, 22. februar, u 12 sati, sala Grada

Čačak – ponedeljak, 25. Februar, u 12 sati, Centar za stručno usavršavanje Čačak

Beograd – četvrtak, 27. februar, u 12 sati, Klub poslanika

U seledećem dokumentu možete naći stavove PU Lokal pres  vezane za rešenja koja nova strategija nudi, a koji su proizišli iz zaključaka prethodnih skupština.Stavovi Lokal presa u vezi sa nacrtom nove medijske strategije

Na sledećem linku možete naći i kompletan dokument Nacrta nove strategije https://www.srbija.gov.rs/specijal/362240

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom strategije dostavljaju se do 01. marta 2019. godine Kabinetu predsednika Vlade na e-mail: medijska.strategija@gov.rs ili poštom na adresu: Nemanjina 11, 11000 Beograd, sa naznakom „Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji“.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU