Sporni platni razredi

Tri godine traju pregovori oko Kolektivnog Ugovora za zdravstvenu delatnost. Prvi i najvazniji zahtev sindikata je da zarade uđu u kolektivni ugovor, kaže Dragica Dašić, predsednica SMSTS

Završeni su pregovori vlade Srbije i reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu o platama u zdravstvu u 2008. godini. Ministri finansija dr Mirko Cvetković i zdravlja prof. dr Tomica Milosavljević, potpisali su Protokol, sa predsednicima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, GSZSZ Nezavisnost i Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije.

Tim dokumentom precizirano je nekoliko važnih stvari za zaposlene u zdravstvu. Najpre, da će im plate u 2008. godini biti povećane od aprila za pet odsto i za narednih pet odsto od septembarske plate. Ministri i sindikati, dogovorili su se da povećanje plata bude po tri odsto na teret planiranih sredstava za plate u finansijskom planu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i po dva odsto iz uštede koja će se ostvariti racionalizacijom rashoda. Ako inflacija u narednoj godini bude znatno veća od projektovane sindikati i vlada su saglasni da pristupe novim pregovorima o korekciji plata.

Sindikati su u pregovorima sa resornim ministarstvima uspeli i da izdejstvuju novogodišnju nagradu u iznosu 5.000 dinara neto, svim zaposlenima u zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, koje posluju sredstvima u državnoj svojini.

Protokolom je dogovoreno i da će, počev od 1. januara 2008. godine, zaposlenima u zdravstvu biti ponuđeni stambeni krediti za hiljadu stanova, pod uslovima koje će naknadno utvrditi Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja u saradnji sa sindikatima.

Medicinske sestre i tehničari u zdravstvu Srbije predstavljaju polovinu od ukupnog broja zaposlenih. Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije je osnovan 2002. godine. Postao je reprezentativan i kao takav ima legitimno pravo da pregovara u Vladi Srbije, kada su u pitanju zarade i uslovi rada medicinskih sestara i tehnicara.


U ime ovog sindikata, Protokol sa resornim ministastvima potpisala je gospođa Dragica Dašić, predsednica SMSTS.

Moglo bi se reći da ste imali uspeha u pregovorima oko povećanja zarada u narednoj godini, ali već tri godine traju pregovori oko zaključenja Kolektivnog ugovora za zdravstvo.Zašto tako dugo i da li se zaposleni u zdravstvu mogu nadati da će u skorije vreme dogovor biti postignut?

Tacno je da tri godine traju pregovori oko Kolektivnog Ugovora za zdravstvenu delatnost. Prvi i najvazniji zahtev sindikata je da zarade uđu u kolektivni ugovor. Stav Vlade je da zarade moraju biti, u budućnosti vrlo skoro, regulisane Zakonom o platama i da moraju da se uvedu platni razredi. Sa predloženim platnim razredima od 2006. godine, apsolutno se nismo složili i to je jedan od spornih a i najvažnijih pitanja. Problem pregovora je povećanje broja radnih sati kolegama koji rade na najtežim mestima (intenzivna nega, dijaliza…) no, za ovo sporno pitanje, postoje nagoveštaji od strane vladinih pregovarača za pozitivno rešenje. Da li će Kolektivni Ugovor u skorije vreme biti završen, to u ovom momentu niko ne može odgovoriti.

Da li će i kada, rad medicinskih sestara i tehničara biti adekvatnije vrednovan?

Da, biće vrednovan. Znate kada? Onda kada medicinske sestre i tehničari budu imali od 2.000-3.000 evra platu kao npr. u Nemačkoj. Do tada, možemo samo da učestvujemo i razumemo sva tranziciona dešavanja u našoj zemlji, ali kako je bilo 2000. godine, sada je daleko bolje. Naše medicinske sestre i tehničari su izuzetno cenjeni i vrednovani u svetu kao veoma stručni. Mi se zalažemo da ih u našoj zemlji zadržimo dobrim uslovima za rad i solidnom platom. U pregovorima ističemo samo da se ispoštuju zakonitosti, a to je: da se plati smenski rad, rad nedeljom i prekovremeni rad. Zalažemo se za poštovanje normativa, pa prema tome, da na taj način obezbedimo povoljan broj medicinskih sestara, a time postignemo kvalitet zdravstvene nege, što je svakako, najpre, u interesu naših pacijenata.


Privatizacija u zdravstvu najviše je odmakla u stomatologiji. Jedan deo službe ostao je u državnom sektoru. Kakav je status članova SMST u stomatologiji?

U zdravstvu Srbije ostali su stomatolozi i stomatološke sestre koje rade u hitnim službama i obavezan vid zdravstvene zaštite (dečja zaštita). Status tih kolega je isti kao svih zaposlenih, jer se nalaze u ugovorenom broju zaposlenih sa Fondom. U početku smo imali samovolju pojedinih direktora koji su dali sebi za pravo da otpuštaju kolege kao tehnološki višak. Kao sindikat, koji ima veoma jaku pravnu podrsku, zaštitili smo radna prava stomatoloških sestara i sada je sve oko stomatologije ušlo u mirnije tokove.


Kao predsednica uticajnog sindikata u zdravstvu, kao vidite sadašnju poziciju SMSTS i šta su prioriteti sindikata u narednoj godini?

Pozicija SMSTS je utoliko dobra što smo u poziciji pregovarača i na taj način utičemo na pozitivnu promenu, kada je u pitanju materijalni status kao i uslovi rada. U budućnosti, plan nam je da i dalje učestvujemo u kolektivnom pregovaranju, da nadalje pregovaramo o ličnim dohocima i rasponima koje smo postavili 1:3:4, što znači da kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imaju tri puta veći lični dohodak od najnižeg u zdravstvu, a kolege u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti četiri puta veći lični dohodak.

Nadalje ćemo se zalagati da se više vrednuju medicinske sestre i tehničari sa završenom višom medicinskom školom. U ovom smeru ima pozitivnih kretanja od strane Ministarstva zdravlja, s obzirom da je otvoren prvi fakultet sa visokim obrazovanjem medicinskih sestara i tehničara “Milutin Milanković” u Beogradu. Cilj nam je da podržimo materijalno, naše kolege u fakultetskom obrazovanju, a ovo je jedan od uslova u budućnosti za akreditaciju zdravstvenih ustanova, što je i stav Evropske Unije.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU