SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA, BEOGRADSKI SAJAM, 15-19. MAJ 2017.

Zna se gde je tehnika

Iako i sam jedan od najreprezentativnijih i najstarijih sajmova te vrste na globalnom planu, Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća (UFI), koji se od 15. do 19. maja 2017. godine, pod svodovima Beogradskog sajma, održava već 61. put, ove godine ima privilegiju da se stručnoj
javnosti i tradicionalnim posetiocima predstavi u sklopu jednog pomalo neverovatnog jubileja – 80. godišnjice prvog izdanja Beogradskog sajma.

Baner-TEHNIKA-340x90

Jasno je i da je upravo svojom dugovečnošću i izvornom misijom Sajam tehnike definitivno uspeo da utemelji kontakt između lokalne i globalne civilizacije, između svetskih tehničkih i tehnoloških čuda i domaćih pokušaja, koji su i sami sve manje pokušaji a sve više ta ista čuda. Toga su u svakom trenutku svesni i izlagači, učesnici i posetioci ovog najvećeg regionalnog razvojno-tehnološkog događaja. I ne bez razloga: za strane izlagače Sajam tehnike je prilika da se ovdašnjem tržištu predstave eksponati koji se ne proizvode u našoj zemlji, a takvih je sve manje, dok domaće kompanije mogu da pred kompetentnom publikom prikažu sopstvene izvozne proizvode i potencijale, a takvih je sve više.

Da se radi o manifestaciji sa autoritetom i oreolom liderskog sajamskog događaja, i u tehnološko-inovativnom, i u naučno-obrazovnom segmentu, ali i u privrednom pogledu, i to u širem evropskom kontekstu, potvrđuju i prošlogodišnje brojke. Мeđu ukupno 515 izlagača bilo je čak 168 stranih, koji su, zajedno sa indirektnim izlagačima, predstavljali više nego ozbiljnu “reprezentaciju” iz čak 40 zemalja. Pet nacionalnih izložbi stranih država, desetak grupnih nastupa domaćih cehovskih i komorskih organizacija, više od sto prijavljenih tehničkih i tehnoloških inovacija, 14.000 kvm izlagačkog, izložbenog i demonstratorskog prostora, blizu 25.000 visokokvalitetnih, tehnički i tehnološki profilisanih posetilaca – govori o tome zašto se i ove godine očekuje više od 500 direktnih izlagača, partnera i posednika znanja i novih tehnologija iz gotovo svih zemalja regiona i Evrope, ali i sa dalekih meridijana.

“Poslednja reč tehnike” u većini relevantnih tehničkih i tehnoloških sektora, a pre svega u oblasti industrijskih tehnologija, očekuje se, po tradiciji, od elektroenergetike, industrijske automatizacije, elektronike, telekomunikacija, procesne tehnike, saobraćaja, grejanja i hlađenja, logistike, materijala, profesionalne opreme… Takav programski koncept biće podržan najkvalitetnijim inovativnim projektima, specijalizovanim priredbama, izložbama nacionalnih privreda, ali i vrhunskim stručnim pratećim programom sa konkretnim i popularnim demonstracijama proizvoda i usluga.

Nešto izoštreniji fokus ovogodišnjeg Sajma tehnike i tehničkih dostignuća biće, po logici stvari, na inovacijama i novim tehnologijama, pre svega onima iz dometa četvrte industrijske revolucije i pametnih fabrika, odnosno digitalizacije koja je podstakla i omogućila revolucionarne promene u razvoju i načinu poslovanja kompanija, te povećanje njihove produktivnosti i unapređenje konkurentnosti. Tematski slede investicije u nove tehnologije,  istraživanja i ljudski kapital, digitalizacija energetskog sektora i pozicioniranje Srbije kao energetskog čvorišta ovog dela Evrope, razvoj transportnih mreža, otvaranje logističkih centara i uvođenje intermodalnog transporta, što se smatra veoma bitnim faktorom ekonomskog i socijalnog razvoja celokupne regije i integrisanja Srbije u odgovarajuće međunarodne tokove itd.

To sve zajedno čini jedinstvenu priliku da i izlagači i posetioci na jednom mestu provere u kom su statusu na ogromnom polju tehničko-tehnološke civilizacije. Sajam tehnike, sa svoje strane, takve prilike ne propušta.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres”

U 2017. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Osnovni ciljevi projekta su: – pružiti pomoć medijima koji već nude (informativne) sadržaje za mlade ciljne grupe kroz konsultacije, in-house treninge, razmenu iskustva itd. – poticati kreiranje novih inovativnih (informativnih i participativnih) formata za mlade, pri tome i za socijalno ugrožene grupe […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU