Parama gradjana finansiraju se partijska glasila

Poziciju nezavisnih lokalnih medija u Srbiji danas karakteriše, pre svega, veoma teška ekonomska situacija nastala kao posledica kontrolisanog haosa u ovoj oblasti. Ova vlast, kao i prethodne, ništa ne čini ne bi li se stvorili jasni zakonski okviri koji bi omogućili lokalnim medijima da pod ravnopravnim uslovima ostvaruju svoju društvenu misiju.

Četiri godine nakon demokratskih promena u ovoj oblasti se neguje zatečeno stanje sa jasnim ciljem da političke nomenklature u lokalnim sredinama i dalje kontrolišu najveći broj pisanih i elektronskih medija. Ishodište jednog takvog odnosa prema nezavisnim lokalnim medijima biće situacija u kojoj će ubrzo postojati samo mediji koji se finansiraju iz budžeta i čija će uredjivačka politika biti direktno odredjena rasporedom političkih snaga. Kakve su posledice takvog stanja može se videti širom Srbije, nakon lokalnih izbora, kada novoizabrane vlasti masovno menjaju čelne ljude lokalnih medija sa jasnom namerom da utiču na uredjivačku politiku. Na taj način u Srbiji se nastavlja praksa po kojoj se parama građana finansiraju praktično partijska glasila.

Asocijacija nezavisnih lokalnih medija “Local press” zato zahteva od republičke vlade da što pre donese jasna uputstva i rokove o privatizaciji medija čiji je osnivač lokalna samouprava. Upozoravamo da nejasnoće u procesu privatizacije mogu imati za posledicu masovno gašenje lokalnih pisanih medija.

Pridružujemo se inicijativi Asocijacije novinskih izdavača i elektronskih medija i Asocijacije privatnih medija da se rokovi za plaćanje obaveza po osnovu PDV i rokovi za povraćaj sredstava po osnovu PDV izjednače kao i da se jasno precizira u dopuni člana 8 Pravilnika o utvrdjivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV visina oporezivanja za nedeljnike, dvonedeljnike i mesečnike koji poseduju standardni broj za serijske publikacije ISSN.

Na 11. Konferenciji PU “Lokal pres” izabrani su članovi Upravnog odbora u naredne dve godine. Upravni odbor PU “Lokal pres” čine: Vukašin Obradović, direktor novina “Vranjske”, Željko Bodrožić, glavni urednik lokalnih novina “Kikindske”, Milan Petrović, direktor “Smederevske sedmice”, Vladan Filipčev glavni urednik novina “Bečejski mozaik” i Mileva Mališić, direktor JIP “Polimlje”.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU