Otvoreno pismo predsedniku opštine Prijepolje

Predsedniku Opštine Prijepolje
Opštinskom veću Opštine Prijepolje
Građanima Prijepolja

Poštovani predsedniče, članovi Opštinskog veća, građani Prijepolja

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ koje čini 48 lokalnih medija u Srbiji, u svoje ime i u ime članica, vam želi uspešnu, zdravu i srećnu 2017. godinu.

Uvereni smo da ćete u 2017. godini, zalažući se za prosperitet svoje zajednice i za dobrobit građana Prijepolja, usmeriti sve svoje resurse i potencijale na realizaciju projekata koji će vašu opštinu učiniti prepoznatljivom i uspešnom u svakom pogledu.

U skladu sa tim, želimo da naglasimo važnost nagrada na festivalima Press Vitez i INTERFER koje je dobila vaša lokalna televizija TV Forum i da vam čestitamo na tome što se u vašoj sredini možete pohvaliti takvim medijskim dostignućima. Smatramo da je, u vreme kada je na medijskoj sceni, naročito u lokalnim sredinama, sve manje redakcija koje se mogu pohvaliti osvajanjem prestižnih nagrada i sopstvenim profesionalizmom, važno da lokalne zajednice prepoznaju te vrednosti i dodatno podrže takve medijske kuće.

Ističemo da je Televizija Forum jedna je od retkih medijskih kuća koji je osnovana od strane organizacija civilnog društva i da je dobar primer za sve lokalne medije koji žele da u budućnosti pođu tim putem.

Poštovani predsedniče opštine i članovi Opštinskog veća, duboko verujemo da ćete uzeti sve ove argumente u obzir i još jednom preispitati Odluku Opštinskog veća o iseljenju ovog lokalnog medija iz prostora koji već godinama koristi u Domu kulture. To je pravi način da njihov uspeh postane i uspeh lokalne zajednice, i da svojim primerom ukažete svim ostalim lokalnim upravama u Srbiji koliko je važno da građani imaju kvalitetno informisanje u svojoj lokalnoj zajednici i koliko vi, kao lokalna samouprava na odgovoran način podržavate rad lokalnih informativnih medija i kvalitetno informisanje građana Prijepolja.

Prinudno iseljenje TV Forum iz Doma kulture ugrozilo bi opstanak te medijske kuće i javni interes građana Prijepolja za objektivnim, pravovremenim i kvalitetnim informisanjem.
Uvereni da to nećete dozvoliti, želimo vam uspeh u radu.

U Kragujevcu 6.1.2017.          Članovi UO PU „Lokal pres“

Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU