Otvoreno pismo predsedniku opštine Prijepolje

Predsedniku Opštine Prijepolje
Opštinskom veću Opštine Prijepolje
Građanima Prijepolja

Poštovani predsedniče, članovi Opštinskog veća, građani Prijepolja

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ koje čini 48 lokalnih medija u Srbiji, u svoje ime i u ime članica, vam želi uspešnu, zdravu i srećnu 2017. godinu.

Uvereni smo da ćete u 2017. godini, zalažući se za prosperitet svoje zajednice i za dobrobit građana Prijepolja, usmeriti sve svoje resurse i potencijale na realizaciju projekata koji će vašu opštinu učiniti prepoznatljivom i uspešnom u svakom pogledu.

U skladu sa tim, želimo da naglasimo važnost nagrada na festivalima Press Vitez i INTERFER koje je dobila vaša lokalna televizija TV Forum i da vam čestitamo na tome što se u vašoj sredini možete pohvaliti takvim medijskim dostignućima. Smatramo da je, u vreme kada je na medijskoj sceni, naročito u lokalnim sredinama, sve manje redakcija koje se mogu pohvaliti osvajanjem prestižnih nagrada i sopstvenim profesionalizmom, važno da lokalne zajednice prepoznaju te vrednosti i dodatno podrže takve medijske kuće.

Ističemo da je Televizija Forum jedna je od retkih medijskih kuća koji je osnovana od strane organizacija civilnog društva i da je dobar primer za sve lokalne medije koji žele da u budućnosti pođu tim putem.

Poštovani predsedniče opštine i članovi Opštinskog veća, duboko verujemo da ćete uzeti sve ove argumente u obzir i još jednom preispitati Odluku Opštinskog veća o iseljenju ovog lokalnog medija iz prostora koji već godinama koristi u Domu kulture. To je pravi način da njihov uspeh postane i uspeh lokalne zajednice, i da svojim primerom ukažete svim ostalim lokalnim upravama u Srbiji koliko je važno da građani imaju kvalitetno informisanje u svojoj lokalnoj zajednici i koliko vi, kao lokalna samouprava na odgovoran način podržavate rad lokalnih informativnih medija i kvalitetno informisanje građana Prijepolja.

Prinudno iseljenje TV Forum iz Doma kulture ugrozilo bi opstanak te medijske kuće i javni interes građana Prijepolja za objektivnim, pravovremenim i kvalitetnim informisanjem.
Uvereni da to nećete dozvoliti, želimo vam uspeh u radu.

U Kragujevcu 6.1.2017.          Članovi UO PU „Lokal pres“

Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres”

U 2017. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Osnovni ciljevi projekta su: – pružiti pomoć medijima koji već nude (informativne) sadržaje za mlade ciljne grupe kroz konsultacije, in-house treninge, razmenu iskustva itd. – poticati kreiranje novih inovativnih (informativnih i participativnih) formata za mlade, pri tome i za socijalno ugrožene grupe […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU