Okrugli sto o javnosti rada javnih preduzeća u Kragujevcu

Transparentnost Srbija organizovala je okrugli sto na temu „Javnost rada preduzeća u vlasništvu države i gradova“ u petak, 19. aprila, u Kragujevcu.

Od uvodničara Rodoljuba Šabića, nekadašnjeg poverenika za dostupnost informacija od javnog značaja, i Nemanje Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbija, učesnici okruglog stola imali su priliku da čuju koje su ključne novine u nacrtu izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Problemi u dosdašnjoj primeni ovog zakona bila je jedna od glavnih tema za diskusiju u kojoj su učestvovali predstavnici kragujevačkih lokalnih javnih preduzeća, te novinari lokalnih redakcija i predstavnici organizacija civilnog društva iz Kragujevca.

Na okruglom stolu čuli su se i komentari vezani za eventualne efekte nameravanog ukidanja mogućnosti da građani traže informacije od dela preduzeća u vlasništvu države, koja preduzeća bi bila izuzeta i na koji način građani i mediji mogu uticati na to da se njihova prava ne umanje.

Tehničku podršku održavanju okruglog stola obezbedilo je PU Lokal pres.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU