Okrugli sto o javnosti rada javnih preduzeća u Kragujevcu

Transparentnost Srbija organizovala je okrugli sto na temu „Javnost rada preduzeća u vlasništvu države i gradova“ u petak, 19. aprila, u Kragujevcu.

Od uvodničara Rodoljuba Šabića, nekadašnjeg poverenika za dostupnost informacija od javnog značaja, i Nemanje Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbija, učesnici okruglog stola imali su priliku da čuju koje su ključne novine u nacrtu izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Problemi u dosdašnjoj primeni ovog zakona bila je jedna od glavnih tema za diskusiju u kojoj su učestvovali predstavnici kragujevačkih lokalnih javnih preduzeća, te novinari lokalnih redakcija i predstavnici organizacija civilnog društva iz Kragujevca.

Na okruglom stolu čuli su se i komentari vezani za eventualne efekte nameravanog ukidanja mogućnosti da građani traže informacije od dela preduzeća u vlasništvu države, koja preduzeća bi bila izuzeta i na koji način građani i mediji mogu uticati na to da se njihova prava ne umanje.

Tehničku podršku održavanju okruglog stola obezbedilo je PU Lokal pres.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU