Obavezati lokalne vlasti da sufinansiraju informisanje

Utvrđivanje zakonskog minimuma koji će gradovi i opštine izdvajati za sufinasiranje javnog interesa u javnom informisanju i predviđanje sankcija za one lokalne samouprave koje to ne čine, ono je za šta se PU Lokal pres čvrsto zalaže kada je u pitanju izrada nove Medijske strategije.

– Analizirajući iznose koji su iz lokalnih budžeta izdvajani dok su postojali mediji u vlasništvu lokalnih samouprava, došli smo do zaključka da je u pitanju od jedan do dva odsto ukupnog budžeta. Zato i smatramo da novac koji bi ubuduće gradovi i opštine trebalo da izdvoje za sufinansiranje projekata javnog informisanja treba da bude između jedan i dva odsto, rekao je Stojan Marković, član UO PU Lokal pres, na predstavljanju polaznih osnova za izradu Strategije.

U prethodnih nekoliko meseci novinarska i medijska udruženja su, u saradnji sa pravnim stručnjacima Krunom Savović i Milošem Stojkovićem, radila na dokumentu Prilozi za Strategiju razvoja sistema javnog informisanja u RS do 2023. godine.

Konsultacije oko strateških rešenja u oblasti razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2023. godine, koje ovaj dokument predviđa, održane su u ponedeljak, 18. juna, u Kragujevcu.

Novinari iz Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Čačka i Paraćina, imali su priliku da čuju zajedničke stavove PU Lokal pres, NUNS-a, NDNV-a, ANEM-a i AOM-a, vezane za izradu nove strategije, ali i iznesu svoje primedbe i sugestije, kada je razvoj medija i informisanja u Srbiji u pitanju.

– Ono na čemu ćemo mi pokušati u radu na budućoj Medijskoj strategiji, jedan od osnovnih ciljeva je rad na obnovi medijskog pluralizma koji se negde kroz projektno sufinansiranje, ali i privatizaciju koja je izvedena uz mnoštvo sumnjivih kupaca, koji nisu imali medijski, već politički interes, dovela do toga da su gradjani uskraćeni za objektivno, nepristrasno i sveobuhvatno informisanje, rekao je Vukašin Obradović, predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

On je rekao da država mora da ima jasnu ulogu u sistemu informisanja, ali ne na dosadašnji način koji je bio usmeren na to da se favorizuje jedna grupa medija na račun druge.

– Pokušaćemo da napravimo takvu Strategiju koja će i kroz sufinansiranje medijskih sadržaja i položaj, pre svega, lokalnih medija i javnih servisa da napravi nekakav iskorak ka drugačijom medijskoj sceni od one koji trenutno imamo, objasnio je Obradović.

Obradović ocenjuje i da je najveći deo problema na medijskoj sceni u proteklom periodu nastao zbog neprimenjivanja zakona koji su proistekli iz prošle Medijske strategije. On je naveo da postoji i veliki problem sa Regulacionim telom za elektronske medije REM, koji je „kancerogeno tkivo na medijskoj sceni Srbije”, jer se ne pridržava zakona i ne koristi ovlašćenja koja su mu na raspolaganju.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU