Ново кршење правилника о суфинансирању у Лозници

Градоначелнику Лознице
Господину Видоју Петровићу
Председници Скупштине Града Лознице
Госпођи Милени Манојловић Кнежевић
Члановима Градског већа Лознице

Поштовани градоначелниче, председнице и чланови Градског већа ,

Пословно удружење Асоцијације локалних и независних медија ‘’Локал прес’’ које чине 52 локална медија у Србији , јавно негодује поводом очигледног и вишеструког кршења Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који је донет на основу члана 28, став 1 Закона о јавном информисању и медијима при спровођењу Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Града Лознице у 2019. години.

Указујемо вам на учињене пропусте:

1) Пропуст стручних служби – У образложењу за одбијање пројекта ‘’Која је твоја идеја’’Друштва за издавачку делатност ‘’Лого’’ доо Лозница стоји ‘’..Међутим, у обрасцу 1 пријаве за пројектно суфинансирање из области јавног информисања није назначена пријава на конкурс’.

Позивамо се на Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања члан 10 став 1:

‘’Проверу документације поднете на конкурс, врши стручна служба органа који је расписао конкурс.

и члан 11, став 1

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

Како није било накнадних контаката са стручном службом Града Лознице, сматрамо да је начињен технички пропуст који је дискриминисао овај медиј.

2) Одабир пројекта су вршила два уместо три члана комисије.

Увидом у документацију која је објављена на сајту Града Лознице http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Konkursi-i-javni-pozivi—Grad-Loznica,-teku%C4%87a-godina_3721_cir утврђено је да су у оцењивању пројеката учествовала два уместо три члана Комисије што је противно Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, члану 21, став 1

Комисија може имати три или пет чланова.

и члану 22, став 5

Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

3) Кршење Одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Града Лознице у 2019. у делу намена средстава и износа

У образложењу пројекта ‘’Седам лозничких чуда’, Силвије Сламинг Ћузовић ПР из Аранђеловца нарушен је минимални износ за доделу средстава по пројекту од 250.000,00 РСД колико је прописано Одлуком о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Града Лознице у 2019. године. На предлог непотпуне Комисије , решењем градоначелника Лознице, овом медију је додељена сума од 200.000,00 РСД што је у несагласности са донетом Одлуком.

Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, члан 24, став 3 предвиђено је да:

Уколико руководилац органа који је расписао конкурс уочи да је комисија дала предлог супротно одредбама закона овог правилника и конкурса, или да садржи другу очигледну грешку, затражиће писменим путем од комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.

Како то није учињено сматрамо да одредбе Правилника нису поштоване.

Као Пословно удружење које заступа интересе својих чланица и професионалне стандарде, обраћамо вам се у нади да ће те уочене мањкавости отклонити и ускладити са законским одредбама.

Уверени смо да залажући се за просперитет своје заједнице и за добробит грађана Лознице, сагледавате потребе и неопходност да у циљу јавног интереса информишете их на квалитетан и непристрасан начин. Зато, сигурни смо, препознајете и заједнички интерес медија и локалне управе на задатку пројектног суфинансирања које мора да се темељи на поштовању Закона о јавном информисању и медијима и постојећих прописа.

Не може се ни замислити успешна локална самоуправа чији грађани нису информисани о стварима од локалног значаја. У питању је и законска обавеза проистекла из Закона о локалној самоуправи, који међу надлежности градова и општина убраја и „старање о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђивање услова за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина” (члан 20, став 34). Не морамо вас подсећати, да управо ваљано трошење буџетских средстава јесте јавни интерес свих грађана.

Управо стога, обраћамо вам се са жељом да настале пропусте исправите. Молимо вас да нас обавестите о предузетим активностима .

Такође, препоручујемо вам да будете пажљивији при избору чланова комисије за процену пројеката и процени њихове стручности у циљу квалитетнијег рада и познавања Закона и прописа.

У случају да не наиђемо на добру вољу за сарадњом, бићемо приморани да се обратимо широј јавности и вишим инстанцама власти у циљу заштите законитости и против дискриминације која је примењена непоштовањем Правилника.

С поштовањем,
Снежана Милошевић
Генерална секретарка ПУ ‘’Локал прес’’

У Крагујевцу 9.7.2019.

Допис је упућен:

Градоначелнику Града Лознице
Председници Скупштине Града Лознице
Члановима Градског већа Града Лознице
Министарству културе и информисања
Министарству државне управе и локалне самоуправе
Државној ревизорској институцији

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Mladi mediji 2020

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom tokom 2020. godine realizuje novi trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati Letnnju novinsrku školu za nove polaznike, zatim još jednu radionicu za najuspešnije polaznike iz prethodnih godina, Zbog pandemije COVID 19 ove radionice će biti organizovane online. U okviru projekta biće odabrana […]

DETALJI O PROJEKTU
Javno zagovaranje “ZA sadržaje za mlade”

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja. PU Lokal pres je tokom 2019. godine analizirao medijske konkurse 40 gradova i opština na teritoriji Srbije. […]

DETALJI O PROJEKTU
Local Press Laboratorija

Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited i uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. U pitanju program podrške lokalnim medijima u okviru koga 4 medija, članice Lokal presa, na različite načine pokušavaju da se povežu sa svojom publikom. Mediji koji učestvuju u ovom projektu su Grad […]

DETALJI O PROJEKTU