Novinarska i medijka udruženja: Mediji da ne objavljuju podatke iz zdravstvenih kartona

Novinarska i medijska udruženja podsećaju kolege i koleginice da objavljivanje podataka iz zdravstvenih kartona osoba o kojima se izveštava, nije u skladu s profesionalnim standardima, Kodeksom novinara Srbije, ali ni sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o pravima pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Svi ovi dokumenti propisuju da zdravstveni status, bolesti od kojih neko boluje, spadaju u domen privatnostii ne smeju biti objavljeni bez izričitog pristanka osobe o kojoj je reč. Jedini izuzeci su situacije u kojima nečijizdravstveni status može da utiče na bezbednost, zdravstveni i svaki drugi integritet građana i građanki.

Objavljivanje detalja o stanju pacijenata koji su oboleli i preminuli od Kovida 19, posebno je problematično,jer se time krši ne samo pravo na dostojanstvo preminulih (o čemu govori tačka 5 Poglavlja 4 Kodeksanovinara Srbije), već utiče i na privatnost njihovih porodica (tačka 1 Poglavlja 7 Kodeksa novinara Srbije). Podaci o zdravstvenom statusu javnih ličnosti, objavljuju se takođe uz njihov eksplicitni pristanak, bezspekulacija i ulaska u domen intime. Činjenica da državni funkcioneri i članovi lekarskih timova povremeno javno saopštavaju podatke ozdravstvenom statusu preminulih, ne oslobađa novinare i novinarke od odgovornosti profesionanih normi. Novinarska i medijska udruženja pozivaju novinare i medije da u trenucima velike napetosti u društvu, jošpažljivije nego inače procenjuju posledice svog delovanja na pojedince i njihove najbliže, ne zaboravljajućipritom da bi trebalo da rade samo i jedino u javnom interesu.

U Beogradu,27.03.2020.

Asocijacija onlajn medija

Asocijacija medija

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Mladi mediji 2020

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom tokom 2020. godine realizuje novi trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati Letnnju novinsrku školu za nove polaznike, zatim još jednu radionicu za najuspešnije polaznike iz prethodnih godina, Zbog pandemije COVID 19 ove radionice će biti organizovane online. U okviru projekta biće odabrana […]

DETALJI O PROJEKTU
Javno zagovaranje “ZA sadržaje za mlade”

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja. PU Lokal pres je tokom 2019. godine analizirao medijske konkurse 40 gradova i opština na teritoriji Srbije. […]

DETALJI O PROJEKTU
Local Press Laboratorija

Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited i uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. U pitanju program podrške lokalnim medijima u okviru koga 4 medija, članice Lokal presa, na različite načine pokušavaju da se povežu sa svojom publikom. Mediji koji učestvuju u ovom projektu su Grad […]

DETALJI O PROJEKTU