Medijska koalicija: Neprihvatljive izmene Nacrta Medijske strategije

Za novinarska i medijska udruženja apsolutno su neprihvatljive izmene Nacrta Medijske strategije, kao i način na koji su one uključene u radni dokument. Smatramo da je Vlada Srbije time dovela u pitanje višemesečni rad medijskih eksperata u Radnoj grupi koja je pripremila ovaj akt.

Nažalost, ovim su se obistinile i naše sumnje da je formiranje Radne grupe vlastima u Srbiji poslužilo samo kao paravan i stvaranje iluzije o demokratičnosti procesa definisanja medijske regulative, a sve kako bi se prema evropskim i drugim međunarodnim zvaničnicima naši politički akteri prikazali otvorenima za dijalog sa medijskom zajednicom.

U Nacrtu Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji koji je utvrdila Vlada Srbije iz prvobitnog teksta izbačeni su ključni predlozi radne grupe koji se odnose na smanjenje uticaja na uređivačku politiku javnih medijskih servisa, kao i medija čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina. Takođe, izbačene su i odredbe koje su se odnosile na depolitizaciju REM-a.

Vlada nije prihvatila predlog o reformisanju načina izbora upravnih odbora javnih servisa, a odbačena je i ideja o tome da se bez davanja saglasnosti zaposlenih u redakciji ne mogu imenovati i razrešiti glavni i odgovorni urednici medija čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina. Između ostalog, odbačen je predlog da se isključi nadležni Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije iz procesa predlaganja članova Saveta REM-a, kao i predlog da se iz procesa usvajanja Statuta REM-a, njegovog finansijskog plana i podzakonskih akata isključi skupština i organi izvršne vlasti.

Zapravo, ovim se pokazalo da su za vlast u Srbiji najsporniji oni standardi koji omogućavaju ostvarivanje interesa javnosti na slobodno i objektivno informisanje, te da po svaku cenu nameravaju da zadrže političku kontrolu nad javnim medijskim servisima i regulatiornim telom.

Upozoravamo da je i novi predlog za zakonsko definisanje cenzure naročito opasan jer zakonsko definisanje ostavlja mogućnost pronalaženja novih metoda za cenzuru, koji neće biti obuhvaćeni zakonom. Na taj način će cenzura moći da se vrši na sve druge načine osim onih koji su zakonom propisani kao zabranjeni.

Neprofesionalni odnos prema medijskoj zajednici ogleda se i u tome što su u tekst Strategije unete i takve nove odredbe za koje obrazloženje bukvalno glasi: “pričala sa kolegama”. Taj “argument” za Vladu Srbije validniji je od stručnih obrazloženja članova Radne grupe, koji, uz to, uprkos prvobitnom dogovoru nisu ni konsultovani oko pristiglih predloga tokom javne rasprave.

Očigledno je iz Nacrta i da je Vlada rešila da ignoriše i Savet za štampu, jer se u predloženim odredbama navodi neko samoregulatorno telo iako je Savet jedino koje postoji, a ujedno se na više mesta poziva na Kodeks novinara, dokument kojem snagu upravo daje Savet.

Ukazujemo, takođe,da se i u aktuelnom Izveštaju Evropske komisije upravo apostrofiraju ona pitanja koja su i novinarska i medijska udruženja kroz rad u Radnoj grupi istkala kao ključna, a upravo je te odredbe Vlada Srbije izbacila iz strategije.

Usvojeni Nacrt strategije nije dokument iza kojeg mogu stati članovi Radne grupe dole potpisanih novinarskih i medijskih udruženja. To je isključivo dokument Vlade Srbije kojim je ona na sebe preuzela da neke oblasti uredi, ili možda i ne uredi.

Medijska i novinarska udruženja će o ovom procesu, u kojem je obesmišljen rad medijske zajednice u definisanju nove medijske strategije obavestiti i Evropsku komisiju i druge relevantne domaće i međunarodne organizacije.

Beograd – Niš – Novi Sad – Kragujevac 31.05.2019.

Nezavisno udruzenje novinara Srbije
Nezavisno udruzenje novinara Vojvodine
Asocijacija onlajn medija
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija
 “Lokal pres”
Asocijacija medija

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Mladi mediji 2020

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom tokom 2020. godine realizuje novi trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati Letnnju novinsrku školu za nove polaznike, zatim još jednu radionicu za najuspešnije polaznike iz prethodnih godina, Zbog pandemije COVID 19 ove radionice će biti organizovane online. U okviru projekta biće odabrana […]

DETALJI O PROJEKTU
Javno zagovaranje “ZA sadržaje za mlade”

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja. PU Lokal pres je tokom 2019. godine analizirao medijske konkurse 40 gradova i opština na teritoriji Srbije. […]

DETALJI O PROJEKTU
Local Press Laboratorija

Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited i uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. U pitanju program podrške lokalnim medijima u okviru koga 4 medija, članice Lokal presa, na različite načine pokušavaju da se povežu sa svojom publikom. Mediji koji učestvuju u ovom projektu su Grad […]

DETALJI O PROJEKTU