LP: Neprihvatljivo ponašanje opštine Kovin

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ iz Kragujevca  oštro protestuje  povodom neprihvatljivog ponašanja predsednice Opštine Kovin Sanje Petrović koje je pozivajući se na Poslovnik o radu Opštinskog veća ove opštine  zabranila  prisustvo novinaru  lokalnog lista „Moj Kovin“  da prisustvuje konstitutivnoj sednici Opštinskog veća.

Šta više, neshvatljivo i zabrinjavajuće je to što je predsednica opštine Kovin Sanja Petrović naložila  radniku obezbeđenja da sa konstitutivne sednice Opštinskog veća udalji novinara uz obrazloženje  da Poslovnik o radu Opštinskog veća predviđa da sednicama mogu prisustvovati samo pozvani, a da novinara lokalnog medija niko nije pozvao.

Po rečima Svetozara Polića, pre svega građanina Kovina, i potom i urednika lista “Moj Kovin” koji postoji u ovoj zajednici više od dve decenije, septembra 2016. godine iz Poslovnika o radu Opštinskog veća je brisan član 54. u kome je pisalo da “predstavnici sredstava javnog informisanja imaju pravo da prisustvuju sednicama Opštinskog veća radi obaveštavanja javnosti o njegovom radu”. Reagovanja na ovaj administrativni potez u lokalnoj sredini nije bilo u trenutku donošenja  jer su novinari  i dalje prisustvovali sednicama, iako im  niko nije upućivao pozive.

Podsećamo da po osnovu člana 71. Zakona o lokalnoj samoupravi  “organi i službe jedinice lokalne samouprave dužni su da obaveštavaju javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način”.

Građani Kovina imaju prava da budu pravovremeno informisani na istinit I profesionalan način o radu svojih organa i najvažnijim odlukama i zbivanjima u svojoj zajednici. Izbacivanje novinara uz pomoć radnika obezbedjenja predstavlja drastičan oblik  pritiska na slobodno izveštavanje i zato se kao Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija’’Lokal pres’’ koje čine 48 lokalnih medija iz Srbije obraćamo sa zahtevom:

Skupštini opštine Kovin i predsednici opštine da poboljšaju transparentnost svoga rada i preispitaju ispravnost svojih stavova u Poslovniku o radu Opštinskog veća u delu javnosti njihovog rada i prisustvu novinara sednicama.

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije da u svom delokrugu rada preispita da li je usvojeni Poslovnik o radu Opštinskog veća u Kovinu u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, posebno po osnovu člana 71. Napominjemo, da bi stvaranje takve prakse izrade internih akata koji za rezultat imaju izostanak informisanja građana o radu i odlukama opštinskih organa imalo nesagledive posledice na transparentnost rada lokalnih organa u lokalnim zajednicama.

Ministartsvo kulture i informisanja Republike Srbije podsećamo da je članom 4 Zakona o javnom informisanju i medijima zabranjena neposredna i posredna diskriminacija urednika medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja i da se ne sme ugrožavati slobodan protok informacija putem medija, kao ni uređivačka autonomija medija…Od resornog Ministarstva lokalni mediji i novinari očekuju snažniju podršku za kvaliteno i profesionalno informisanje građana na lokalu.

 

U Kragujevcu                                                                 Upravni odbor PU ‘’Lokal pres’’

31.5.2017.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2018.

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom maja meseca u Kragujevcu, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu u Kraljevu, kao i napredni trening iz novinarstva za najbolje polaznike prošlogodišnje i […]

DETALJI O PROJEKTU
„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU