KONKURS ZA NAJBOLJI AUTORSKI TEKST U LOKALNIM PISANIM MEDIJIMA 1


Poslovno
udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” na svojoj
redovnoj skupštini dodeljuje godišnju nagradu koja nosi ime Pavla Ćirovića,
jednog od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja
imaju sve članice PU “Lokal presa”.

Svaka redakcija
može da prijavi tri teksta objavljena tokom 2006. godine

Tekstovi moraju da
obrađuju lokalnu tematiku.

Konkurs je
otvoren za prijavu i slanje tekstova do 15. aprila 2007. godine.

Nagrada “Pavle
Ćirović” ove godine se dodeljuje uz finansijsku pomoć Fonda za otvoreno
društvo.

Tekstovi se šalju
u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu,
a kopije, kao dokaz da su objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU “Lokal
pres” P.fah 141 34.000 Kragujevac.

Odluka o najboljem tekstu biće objavljena na redovnoj godišnjoj
skupštini PU “Local press”, maja 2007.
godine.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU