KONKURS ZA NAGRADU “PAVLE ĆIROVIĆ”

Povodom desetogodišnjice postojanja, Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” je donelo odluku o dodeli godišnje nagrade koja nosi ime Pavla Ćirovića, jednog od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja imaju sve članice PU “Lokal presa”.
 
Svaka redakcija može da prijavi tri teksta objavljena tokom prošle godine.
 
Tekstovi moraju da obrađuju lokalnu tematiku.
 
Konkurs je otvoren za prijavu i slanje tekstova do 5. marta 2006. godine.
 
Nagrada “Pavle Ćirović” je ustanovljena uz pomoć kancelarije Norveške narodne pomoći.
 
Tekstovi se šalju u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu, a kopije, kao dokaz da su objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU “Lokal pres” P.fah 141, 34000 Kragujevac.
 
Odluka o najboljem tekstu biće objavljena na proslavi desetogodišnjice PU “Local press” 16. marta 2006. godine.

Tekstove možete pročitati ovde.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU