KONKURS ZA NAGRADU “PAVLE ĆIROVIĆ”

Povodom desetogodišnjice postojanja, Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” je donelo odluku o dodeli godišnje nagrade koja nosi ime Pavla Ćirovića, jednog od osnivača Asocijacije

Pravo učestvovanja imaju sve članice PU “Lokal presa”.
 
Svaka redakcija može da prijavi tri teksta objavljena tokom prošle godine.
 
Tekstovi moraju da obrađuju lokalnu tematiku.
 
Konkurs je otvoren za prijavu i slanje tekstova do 5. marta 2006. godine.
 
Nagrada “Pavle Ćirović” je ustanovljena uz pomoć kancelarije Norveške narodne pomoći.
 
Tekstovi se šalju u elektronskom obliku na e-mail lokpres@eunet.yu, a kopije, kao dokaz da su objavljeni u lokalnim novinama, na adresu PU “Lokal pres” P.fah 141, 34000 Kragujevac.
 
Odluka o najboljem tekstu biće objavljena na proslavi desetogodišnjice PU “Local press” 16. marta 2006. godine.

Tekstove možete pročitati ovde.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU