KOMS osuđuje političke zloupotrebe mladih i udruženja mladih

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih, najoštrije osuđuje najnovije političke zloupotrebe mladih i udruženja mladih.

KOMS od svog osnivanja do danas predstavlja nestranačku platformu koja svojim delovanjem neguje i promoviše principe aktivnog učešća svih grupa, slobode izražavanja različitih političkih stavova, nastoji da osnaži mlade da učestvuju u svim segmentima života, pa tako i u političkim, kao i da utiče na donosioce odluka, političke funkcionere i druge zvaničnike da svojim delovanjem omoguće veću vidljivost i učešće mladih. S tim u vezi KOMS pozdravlja spremnost različitih političkih aktera da se istinski konsultuju sa mladima, te da ih punopravno uključe u procese donošenja odluka, a ujedno se sa posebnom pažnjom zahvaljuje mladima koji su pokazali spremnsot da na taj način doprinesu zajednici.

Ipak, skorašnje aktivnosti nam pokazuju da se učešće mladih i pojedinih udruženja mladih politički zloupotrebljava. U konkretnoj situaciji delovanje “Udruženja za zaštitu mladih” predstavljeno kao spontano okupljanje i izražavanje političkog stava, predstavlja ustvari primer tokenizacije i zloupotrebe mladih u političke svrhe koje kao posedicu ima mnogobrojne negativne efekte na druge mlade i čitavu zajednicu.

Skrivanjem iza udruženja mladih i prebacivanjem sopstvene političke odgovornosti u tom procesu, mladi podnose teret za govor mržnje, netrpeljivost, nasilno političko delovanje, zakonsku nedodorljivost, čime se kvari ugled mladih u društvu, razvija strah i nesigurnost kod drugih mladih, podstiče želja da se na jednak ili gori način obračunavaju sa svojim neistomišljenicima i slično. Ovakvim delovanjem političkih aktera degradira se sav napor koji kako KOMS, tako i sve ostale organizacije mladih i za mlade čine već godinama kako bi ovu državu učinili boljom i vrednom ostajanja mladih u njoj.

Zbog zajedničke želje da ravnopravno gradimo perspektivniju budućnost našeg društva,, bez obzira na ideološke, stranačke ili bilo koje druge razlike, KOMS poziva sve političke aktere da se suzdrže od zloupotrebe mladih, udruženja mladih i njihovih saveza kao alata u svojim borbama, te da i sami pokušaju da savladaju načine izražavanja političkih stavova u skladu sa najvišim standardima demokratije i kulturom dijaloga dajući primer svima ostalima, pa i mladima.

KOMS takođe poziva i sve mlade, udruženja i saveze da svoje delovanje usmere ka razvoju zajednice i kapaciteta drugih mladih, da svoj politički stav izražavaju glasno i hrabro, vodeći se argumentima i poštovanjem drugih jer tako svi zajedno svojim delima, gradimo društvo u kome vladaju prave vođe: dijalog, politička kultura, razumevanje i solidarnost.

KOMS tim

5.05.2020.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Mladi mediji 2020

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom tokom 2020. godine realizuje novi trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati Letnnju novinsrku školu za nove polaznike, zatim još jednu radionicu za najuspešnije polaznike iz prethodnih godina, Zbog pandemije COVID 19 ove radionice će biti organizovane online. U okviru projekta biće odabrana […]

DETALJI O PROJEKTU
Javno zagovaranje “ZA sadržaje za mlade”

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja. PU Lokal pres je tokom 2019. godine analizirao medijske konkurse 40 gradova i opština na teritoriji Srbije. […]

DETALJI O PROJEKTU
Local Press Laboratorija

Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited i uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. U pitanju program podrške lokalnim medijima u okviru koga 4 medija, članice Lokal presa, na različite načine pokušavaju da se povežu sa svojom publikom. Mediji koji učestvuju u ovom projektu su Grad […]

DETALJI O PROJEKTU