EFJ: Poslodavci da zaštite novinare zbog Kovida 19, rad moguć i na daljinu

Evropska federacija novinara (EFJ) pozdravila je mere koje su preduzete kako bi se novinarima obezbedila sigurnost zbog izbijanja epidemije Kovid 19, istovremeno osuđujući stav pojedinih poslodavaca koji prisiljavaju novinare da rade u redakcijama.

„Zdravlje i sigurnost novinara su prioritet. Pozivamo sve poslodavce da primene mere zaštite zdravlja novinara na radnom mestu“, navodi se u saopštenju EFJ-a i dodaje da je od svojih podružnica saznao da pojedini poslodavci ne dozvoljavaju novinarima da rade van redakcija.

„Neprihvatljivo je da pojedini izdavači nedozvoljavaju novinarima da rade na mreži. Tehnološki alati omogućavaju savršeno ispunjavanje novinarskih zadataka na daljinu“, naveo je generalni sekretar EFJ-a Rikaro Gutierez.

U saopštenju EFJ navodi da se pridružuje Evropskoj konfederaciji sindikata (European Trade Union Confederation – ETUC) koja poziva Evropsku komisiju i države članice Evropske unije (EU) da preduzmu hitne mere u skladu sa Paktom o stabilnosti i rastu i pravilima o državnoj pomoći.

Te mere navodi EFJ, moraju da uključe novčanu pomoć novinarima i medijskim radnicima koji su u karantinu ili koji su višak na poslu zbog Kovida 19.

Posebna pažnja ističe EFJ, treba da bude usmerena na novinare i medijske radnike koji u redakcijama ne rade za stalno, uključujući i slobodne novinare, a koji često nemaju ista prava i zaštitu kao ostali radnici. EFJ poziva i zemlje koje nisu članice EU da primene iste mere.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU