Dvostruko više tužbi protiv lokalnih medija

Na prvom sastanku mreže advokata koji zastupaju i brane lokalna pisana glasila i njihove novinare, održanom u Kragujevcu 18. i 19. februara 2005. godine, uočena je tendencija rasta broja krivičnih postupaka u protekle dve godine. Za razliku od predhodnog perioda veliki broj krivičnih postupaka uslovio je i povećanje broja parničnih za naknadu štete. Oni mogu da ugroze ekonomski opstanak lokalnih medija , pa čak, da dovedu do gašenja novina. Posebno zabrinjava pojava tužbi na osnovu Zakona o javnom informisanju koji podrazumeva ubrzani postupak pred sudom i kazne koje su izuzetno visoke i neprimerene prihodima lokalnih medija.

Evidencija pokazuje da početkom decembra 2004. godine protiv članica lokalnih medija «Lokal pres», bilo je 55 sudskih slučajeva u toku. Sudski procesi su problem uglavnom privatnih i društvenih preduzeća. Najveći broj procesa beleže 4 lokalne novine. U pitanju su «Nezavisna Svetlost», bivše «Kikindske», «Borske novine» i «Vranjske», potom slede «Bečejski mozaik» i «Moj Kovin». Sve tužbe su podnete po Krivičnom ili po Zakonu o javnom informisanju. Pravna pomoć pri PU “Lokal pres” će ubuduće regovati na sva protivzakonita postupanja i pritiske od strane vlasti koja nanose štetu članicama.

Pravna pomoć pri PU “Lokal pres” podrazumeva i pružanje svih pravnih usluga u procesu privatizacije. U interesu svojih članica Asocijacija se zalaže za izmenu Zakona o javnom informisanju. Ovim izmenama neophodno je produžiti Zakonom predvidjeni rok koji ističe 23. aprila 2005. godine, do kada bi javna glasila čiji su osnivači lokalne vlasti, u skladu sa važećim zakonskim rešenjima, prektično trebalo da prestanu da postoje. Izmenama zakona trebalo bi omogućiti da se lokalni štampani mediji privatizuju na adekvatan način koji bi uvažavao kako interese države kao vlasnika kapitala, tako i interese zaposlenih u javnim preduzećima, ali i šire javnosti kojoj su lokalni javni, štampani mediji često jedini izvor informacija iz sredina u kojima žive i rade.

Osnova čitavog projekta su dve advokatske kancelarije i mreža advokata. Advokatske kancelarije su: u Beogradu Advokatska kancelarija Živković i Samardžić zadužena pre svega za proces privatizacije, za lobiranje i predstavljanje u Beogradu, za tumačenje zakona koji su od značaja za poslovanje lokalnih medija.

Advokatska kancelarija Lazarević u Kragujevcu, bi predstavljala sekretarijat projekta, preuzela bi nadzor nad sudskim procesima, učestvovala u identifikaciji i otklanjanju problema, snimanju situacije kada su u pitanju lokalni listovi i njihovo sudsko izveštavanje, imala bi savetodavnu funkciju u konkretnim slučajevima i posredovanje po pitanju privatizacije izmedju krajnjih korisnika i Advokatske kancelarije Živković u Beogradu.

Mrežu advokata i kancelarije u Beogradu i Kragujevcu predstavljaju:

Advokatska kancelarija Živković i Samardžić u Beogradu:

Slobodan Kremenjak, Nebojša Samardžić, Tijana Batin

Advokatska kancelarija Lazarević u Kragujevcu:

Dragan Lazarević, Kosana Radović

Mreža advokata

advokat Aleksandar Stojković, Vranje

advokat Uroš Dragin, Kovin

advokat Velimir Lipovan, Kikinda

advokat Mile Petković, Bor

advokat Dragana Videnović, Bor

advokat Borivoj Ćurčin, Pančevo

advokat Miloš Subakov, Bečej

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU