Dopis DRI i gradonačelniku povodom konkursa u Loznici

Poštovani Gradonačelniče,

Obraćamo vam se sa molbom za preispitivanje zakonitosti i utvrđivanja manjkavosti prilikom realizacije Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Loznice u 2019. Godini i za mišljenje vaše interne revizije po ovim pitanjima.
Napominjemo da smo Vam se sa uočenim nepravilnostima već obratili kao i predsednici Skupštine grada i članovima gradskog veća ali do sada nismo dobili nikakav odgovor. http://localpress.org.rs/korporativnevesti/novo-krsenje-pravilnika-o-sufinansiranju-u-loznici/
Kao poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ‘’Lokal pres’’ koje čine 52 lokalna medija u Srbiji , zainteresovani smo da se Zakon o javnom informisanju i medijima sprovodi u lokalnim sredinama na najbolji mogući način.
Uočeni propusti:
1.Kršenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Loznice u 2019. Br 06/16-2/19-II od 25.4.2019. u delu namena sredstava i iznosa
U obrazloženju projekta ‘’Sedam lozničkih čuda’, Silvije Slaming Ćuzović PR iz Aranđelovca narušen je minimalni iznos za dodelu sredstava po projektu. Naime, Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Loznice u 2019. godine. propisano je da je najniži iznos 250.000,00 RSD Na predlog Komisije za dodelu sredstava koja je radila u nepotpunom sastavu, rešenjem gradonačelnik Loznice je ovom mediju dodelio sumu od 200.000,00 RSD. što je u nesaglasnosti sa donetom Odlukom.
Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, član 24, stav 3 predviđeno je da:
”Ukoliko rukovodilac organa koji je raspisao konkurs uoči da je komisija dala predlog suprotno odredbama zakona ovog pravilnika i konkursa, ili da sadrži drugu očiglednu grešku, zatražiće pismenim putem od komisije da ispravi nepravilnosti ili greške i ispravi predlog u određenom roku.”
Kako to nije učinjeno smatramo da odredbe Pravilnika nisu poštovane.
2) Odabir projekta su vršila dva umesto tri člana komisije.
Uvidom u dokumentaciju koja je objavljena na sajtu Grada Loznice http://www.loznica.rs/OpstinaLoznica-Konkursi-i-javni-pozivi—Grad-Loznica,-teku%C4%87a-godina_3721_cir utvrđeno je da su u ocenjivanju projekata učestvovala dva umesto tri člana Komisije što je protivno Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, članu 21, stav 1
Komisija može imati tri ili pet članova.

i članu 22, stav 5
Ocenjivanje projekta vrši svaki član komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.
3) Uvidom u obrazloženje o dodeli sredstava uočen je propust stručnih službi –U obrazloženju za odbijanje projekta ‘’Koja je tvoja ideja’’Društva za izdavačku delatnost ‘’Logo’’ doo Loznica stoji između ostalog‘’..Međutim, u obrascu 1 prijave za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja nije naznačena prijava na konkurs’.
Pozivamo se na Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja član 10 stav 1:
‘’ Proveru dokumentacije podnete na konkurs, vrši stručna služba organa koji je raspisao konkurs.
i član 11, stav 1
”Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.”
Kako nije bilo naknadnih kontakata sa stručnom službom Grada Loznice, smatramo da je načinjen tehnički propust koji je diskriminisao ovaj medij.

Kao Poslovno udruženje koje zastupa interese svojih članica i profesionalne standarde, uvereni smo da ćemo zajedničkim naporima i snagama doprineti boljem poštovanju Zakona o javnom informisanju i medijima.
Za sve dodatne informacije nam se možete slobodno obratiti

 

S poštovanjem
Snežana Milošević
Generalna sekretarka PU ‘’Lokal pres’’

U Kragujevcu 12.7.2019.

Dopis je upućen:
Gradonačelniku Grada Loznica
Državnoj revizorskoj instituciji

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU