’’Građani pitaju – mediji reaguju’’

’’Građani pitaju – mediji reaguju’’ naziv je panel diskusije, održane 22. septembra u Prijepolju , u organizaciji IP ’’Polimlja’’, PU ’’Lokal pres’’ i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS.

Povod za ovu diskusiju je 85 godina postojanja lista ’’Polimlje’’ a cilj da informisanje građana u Prijepolju učinimo što kvalitetnijim i boljim.

Učesnici u diskusiji doneli su sledeće zaključke:

1)Uloga lokalnih medija u jačanju transparentnosti rada lokalnih uprava je od velikog značaja za sve učesnike u lokalnim zajednicama. Otvorenost lokalnih uprava za dobijanje informacija o njihovom radu podrazumeva otvorenost prema građanima.

2)Lokalni mediji su od  izuzetne važnosti za kvaliteteno informisanje građana u malim zajednicama te je stoga neophodno predvideti niz stimulativnih mera za njihov opstanak, jasno precizirati kriterijume pri raspisivanju konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja za informisanje građana i vreme  raspisivanja konkursa planirati za početak godine.

3)Stručnost komisija je u mnogim slučajevima velika prepreka za kvalitetni odabir projekta te se ovim problemom moraju baviti medijska udruženja ali i lokalne uprave koje imenuje članove komisija.

4)Lokalne organizacije civilnog društva je neophodno uključiti u čitav proces počev od određivanja tema od javnog interesa za građane, preko praćenja raspisivanja konkursa, odabira članova komisije do evaluacije kvaliteta medijskih sadržaja koji se sufinansiraju iz sredstava građana.

5)Neophodno je ustanoviti novi zakonodavni okvir za medije civilnog društva i omogućiti im da proizvode sve medijske sadržaje kao i pronaći nove načine finansiranja za medije trećeg sektora.

6)Lokalni mediji moraju pronaći nove mehanizme kako da se bez posredovanja vlasti približe građanima.

7)Novinari moraju biti bezbedni jer je nemoguće kvalitetno izveštavati ukoliko postoje pritisci i pretnje.

Na osnovu donetih zaključaka preporučujemo  opštini Prijepolje da uz zajedničku saradnju  sa lokalnim medijima i organizacijama civilnog društva kao i  građana pojedinaca pronađe najbolji model za njihovu zajednicu.

*rad lokalne uprave učiniti transparentnim , dozvoliti praćenje svojih aktivnosti  svim novinarima po jednakim uslovima i u skaldu stim odrednicama prilagoditi pravilnike o radu i ostala interna akta.

*definisati teme od javnog interesa kroz sprovodjenje anketa sa građanima,fokus grupe, javne rasprave, online ankete na sajtu lokalne uprave.

*uz pomoć predstavnika lokalnih OCD organizacija odrediti prioritete i u skladu sa tim temama  raspisati konkurs za sufinansiranje proizvodnju medijskih sadržaja namenjenim informisanju građana.

*Jasno definisati sve kriterijume u konkursu radi kvalitetnog rada članova komisija.

*Konkurse za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja rapisivati početkom godine.

*Biografije članova komisija učiniti dostupne građanima na sajtu lokalne uprave

*Dozvoliti predstavnicima OCD organizacija da prate rad komisija, bez da utiču na odluke

*Učiniti dostupnim zapisnik sa stanka članova komisije pri odabiru projekta sa jasno definisanim obrazloženjima na sajtu lokalne uprave.

*Formirati tim predstavnika lokalnih OCD organizacija koji će evaluirati i oceniti kvalitet medijskog sadržaja sufinansiranog sredstvima građana.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2018.

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom maja meseca u Kragujevcu, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu u Kraljevu, kao i napredni trening iz novinarstva za najbolje polaznike prošlogodišnje i […]

DETALJI O PROJEKTU