Ко то дели средства за информисање грађана

Стручна комисија за оцењивање медијских пројеката коју су чинили представници НУНС-а, УНС-а и Локал преса, оградила се од Решења о расподели средстава на Конкурсу Општине Велика Плана за 2017. годину, јер се он драстично разликује од предлога расподеле који је ова комисија сачинила и доставила Општинској управи

Поводом неправилности које су уочене Комисија је издала следеће саопштење:

Поводом Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији Општине Велика Плана објављеног на званичном сајту Општине 25.10.2017.

Стручна комисија за оцењивање медијских пројеката коју су чинили представници НУНС-а, УНС-а и Локалпреса, ограђује се од Решења о расподели средстава на Конкурсу Општине Велика Плана за 2017. годину, јер се он драстично разликује од предлога расподеле који је ова комисија сачинила и доставила Општинској управи.

Иако тврди да се руководио предлогом Комисије, начелник Општинске управе, Горан Тасић је у Решењу код пет пројеката умањио износе које је Комисија предложила, код једног је средства повећао, један, који је комисија предложила за суфинансирање је потпуно одбацио, а средства доделио за два пројекта, за које је Комисија дала образложене предлоге да се суфинансирање одбије. За та два пројекта је Решењем додељено чак 880.000 динара од укупно 2,5 милиона динара колико је је Јавним позивом било опредељено за суфинансирање медијских садржаја од јавног интереса.

Овакву одлуку начелник је донео без икакве усмене или писмене консултације са Комисијом, чиме је прекршио Закон о јавном информисању и медијима и злоупотребио рад стручне Комисије.

Датум: 31.10.2017.

КОМИСИЈА:
Надежда Будимовић, председница
Оливера Милошевић, чланица
Љубомир Ђорђевић, члан

У прилогу вам достављамо линк до Решења, http://www.velikaplana.rs/info/aktuelno/r-e-s-e-nj-e-o-raspodeli-sredstava-za-sufinansiranje-projekata-za-ostvarivanje-javnog-interesa-iz-oblasti-javnog-informisanja-na-teritoriji-opstine-velika-plana#.Wfb9OmhSzIU, а у атачменту Предлог расподеле који је сачинила Комисија

 Zapisnik V. Plana konacno

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU