Ко то дели средства за информисање грађана

Стручна комисија за оцењивање медијских пројеката коју су чинили представници НУНС-а, УНС-а и Локал преса, оградила се од Решења о расподели средстава на Конкурсу Општине Велика Плана за 2017. годину, јер се он драстично разликује од предлога расподеле који је ова комисија сачинила и доставила Општинској управи

Поводом неправилности које су уочене Комисија је издала следеће саопштење:

Поводом Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији Општине Велика Плана објављеног на званичном сајту Општине 25.10.2017.

Стручна комисија за оцењивање медијских пројеката коју су чинили представници НУНС-а, УНС-а и Локалпреса, ограђује се од Решења о расподели средстава на Конкурсу Општине Велика Плана за 2017. годину, јер се он драстично разликује од предлога расподеле који је ова комисија сачинила и доставила Општинској управи.

Иако тврди да се руководио предлогом Комисије, начелник Општинске управе, Горан Тасић је у Решењу код пет пројеката умањио износе које је Комисија предложила, код једног је средства повећао, један, који је комисија предложила за суфинансирање је потпуно одбацио, а средства доделио за два пројекта, за које је Комисија дала образложене предлоге да се суфинансирање одбије. За та два пројекта је Решењем додељено чак 880.000 динара од укупно 2,5 милиона динара колико је је Јавним позивом било опредељено за суфинансирање медијских садржаја од јавног интереса.

Овакву одлуку начелник је донео без икакве усмене или писмене консултације са Комисијом, чиме је прекршио Закон о јавном информисању и медијима и злоупотребио рад стручне Комисије.

Датум: 31.10.2017.

КОМИСИЈА:
Надежда Будимовић, председница
Оливера Милошевић, чланица
Љубомир Ђорђевић, члан

У прилогу вам достављамо линк до Решења, http://www.velikaplana.rs/info/aktuelno/r-e-s-e-nj-e-o-raspodeli-sredstava-za-sufinansiranje-projekata-za-ostvarivanje-javnog-interesa-iz-oblasti-javnog-informisanja-na-teritoriji-opstine-velika-plana#.Wfb9OmhSzIU, а у атачменту Предлог расподеле који је сачинила Комисија

 Zapisnik V. Plana konacno

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU